Žádáme Čechy, aby vyplnili dotazník

Odkaz na průzkum : Veřejný projekt je realizován v rámci grantu „Polsko-české fórum pro sblížení společností, prohloubenou spolupráci a dobré sousedství 2020“. Veřejný úkol je financován MInisterstvem zahraničních věcí PR v grantu Polsko-české fórum 2020