Julian Golak odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Nasz kolega – Julian Golak– wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Poniżej zamieszczamy jego życiorys, którym można obdzielić kilkoro ludzi.

Serdecznie gratulujemy, mało komu tak się to wyjątkowe odznaczenie należy.

Publikujemy gratulacje jakie Pan Julian Golak otrzymał od ambasadora Czech oraz prezydenta Wrocławia.

Życiorys Juliana Golaka

Julian Golak, ur. 14. 05. 1957 roku, żonaty, czworo dzieci. Mieszka w Nowej Rudzie. Współorganizator strajków i protestów w 1980 roku. Wielokrotnie zatrzymywany i więziony w stanie wojennym. Zwolniony z pracy w ZGPiT, gdzie zorganizował strajk w stanie wojennym, z tzw. „wilczym biletem”. Odmówił wyjazdu na Zachód.

Od 30 lat jest głównym organizatorem corocznych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.
Od ponad 20 lat jest szefem (Rzecznikiem Generalnym) Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
Pomysłodawca i organizator pierwszego polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis (1994-1996). Pełnił społecznie funkcję sekretarza Euroregionu Glacensis w latach 1995- 1998.
W latach 2000-2008 kierował (społecznie) pracą Oddziału Maltańskiej Służby Medycznej – Pomocy Maltańskiej w Nowej Rudzie.
Laureat nagrody Kultury Paryskiej Jerzego Giedroyca (1998).
Od 2002 roku Kawaler Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie.
Autor kilku książek, m. innymi; ”Wspomnienia o Ludziach, którzy już odeszli”, „Bądźmy rodziną, nie tylko na pograniczu”. „Wpływ transportu na środowisko”. „Wspomnienia o Polakach i Czechach”
Współzałożyciel Instytutu Jana Pawła II w Wałbrzychu.
Trzykrotnie wybierany „wolontariuszem roku” regionu wałbrzyskiego i regionu dzierżoniowskiego. Bohater programu i laureat nagrody „Zwyczajny-Niezwyczajny”.
Organizator wielu akcji charytatywnych, chętnie pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym.
W 2013 roku otrzymał tytuł „Dolnośląski Wolontariusz Powiatowy”.
Od wielu lat regularnie wspiera środowiska kombatantów i Sybiraków.
Otrzymał honorową odznakę Sybiraka tzw. „Krzyż Sybiru” oraz medal NIKE.
Od ponad 20 lat wspiera rodaków na Ukrainie i na Białorusi, organizuje regularnie wakacje integracyjne dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska oraz dzieci z polskich rodzin na Wschodzie.

Nigdy nie należał do PZPR. Nigdy w swoim życiu nie zapłacił nawet jednej złotówki składki partyjnej dla jakiejkolwiek partii politycznej, bezpartyjny.
Prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku za wybitne zasługi dla Polski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od 2006 roku był przez trzy kadencje radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Od 2015 do 2018 roku Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Reprezentował Sejmik w kapitule „Dolny Śląsk – przyjazny rodzinie”.
Od 17 lat główny organizator Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”, którego celem jest nauka ratowania życia ludzkiego.
Laureat nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za upowszechnianie kultury regionalnej i działania na rzecz współpracy transgranicznej. Współorganizator Międzynarodowych Plenerów Artystycznych, w Polsce i w Czechach.
W 2014 roku Prymas Czech kard. Dominik Duka przyznał Julianowi Golakowi najwyższe odznaczenie czeskiego kościoła „Medal Świętego Wojciecha”.
W 2015 roku otrzymał tzw. „Krzyż Kresowy”.
Od ponad 20 lat członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Organizator „żywych lekcji historii” z bohaterami z Armii Krajowej i WiN, w szkołach na terenie Dolnego Śląska. Otrzymał potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej i honorową odznakę „Działacza opozycji antykomunistycznej”.
W 2018 roku otrzymał odznaczenie „Za Zasługi dla Niepodległości”. Pomysłodawca i organizator nowego Międzynarodowego Szlaku Św. Wojciecha (z Pragi do Gdańska)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.