Oświadczenie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Wrocław Warszawa Bratysława Praga 14.06.2021

Oświadczenie

Jako przedstawiciele środowiska skupionego od dziesięcioleci wokół działań i idei Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z niepokojem i obawami obserwujemy rozwój wydarzeń wokół kopalni i elektrowni Turów.

Fundamentalne dla obecnej i przyszłej współpracy i sąsiedzkiego współistnienia jest wspólne, oparte o wzajemny szacunek, empatię i zrozumienie rozstrzygnięcie istniejącego problemu.

Przez ostatnie dziesięciolecia, mimo dziedzictwa komunistycznej propagandy, poziom wzajemnej sympatii w obu naszych narodach systematycznie się polepszał . Dlatego tak ważne jest, aby wspólnym negocjacjom nie towarzyszyły kroki, które na długie lata mogłyby cieniem położyć się na budowie wzajemnego zaufania i wspólnych, dobrosąsiedzkich stosunkach Czechów i Polaków.

Zważywszy, iż żyjemy w niespokojnym świecie, zaś istniejąca pandemia podsyca klimat społecznego niepokoju, liczymy na to, że aktualne okoliczności nie podważą wieloletniego wysiłku i poświęcenia tysięcy ludzi po obu stronach naszej granicy, budujących przyjaźń i wzajemne zaufanie. Wierzymy, że dzisiejsze problemy da się w sposób racjonalny i szybki rozwiązać, zaś bieżące spory i wyzwania nie przysłonią sprawy najważniejszej – wzajemnej solidarności Polski i Czech i strategicznej wspólnoty działań w zmieniającym się świecie.

Petr Blažek – historyk

Jarosław Broda – działacz i redaktor naczelny Biuletynu SPCzS

Kinga Ciba – sekretarz oddziału regionalnego SPCzS w Cieszynie

Gertruda Chowanioková – zastępca rzecznika generalnego SPCzS, była dyrektor MFT Bez Granic

Marian Dembiniok działacz SPCzS Cieszyn, były dyrektor MFT Bez Granic

Pavla Foglova – tłumaczka, uczestniczka opozycji antykomunistycznej

Julian Golak – Rzecznik Generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, główny organizator Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Andrzej Grajewski – działacz SPCzS Bielsko-Biała

Erazm Humienny – kurier SPCzS, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom

Zbigniew Janas – lider i współtwórca Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Mirosław Jasiński – lider i współtwórca Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Łukasz Kamiński – historyk

Krystyna Krauze – działaczka SPCzS, reżyser filmów dokumentalnych

Jerzy Kronhold – poeta, dyplomata, działacz SPCzS, inicjator Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie

Marek Krukowski – uczestnik akcji wspierających SPCzS, Fundacja Wolność i Pokój

Janusz Legoń – dyrektor artystyczny festiwalu Bez Granic, rzecznik SPCzS

Grzegorz Majewski – działacz SPCzS, uczestnik opozycji antykomunistycznej

Anna Morawiecka – działaczka antykomunistyczna, redaktor Wschodnioeuropejskiej Informacyjnej WAI

Maria Nowakowska – prezes Zarządu Fundacji SPCzS, uczestniczka opozycji antykomunistycznej

Janusz Okrzesik – były rzecznik SPCzS, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku – Białej

Jaromir Piskoř – wydawca, uczestnik opozycji antykomunistycznej

Petr Pospichal – współtwórca SPCzS, polityk, dyplomata

Petr Placak – historyk, uczestnik opozycji antykomunistycznej

Paweł Raczyński – kurier SPCzS, Uczestnik Ruchu Wolność i Pokój

Petra Slováček Rypienová – współtwórczyni Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, obecnie dyrektor organizacyjny MFT Bez Granic, działaczka SPCZS w Czeskim Cieszynie

Vladimir Sebek – księgarz

Paweł Skrzywanek – członek Zarządu Fundacji SPCzS

Petruška Šustrova – rzeczniczka Karty 77, publicystka i tłumaczka

Władysław Szpyrc– zastępca rzecznika regionalnego SPCzS Oddział w Cieszynie

Vladimír Velikovský Handlowiec i założyciel grupy POLSKO – tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti

Igor Wójcik – dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, uczestnik opozycji antykomunistycznej

Vratislav Varšava Bratislava Praha 14.06.2021

Prohlášení

Jako představitelé okruhu sdruženého už desítky let kolem činnosti a ideálů Polsko-česko_Slovenské Solidarity sledujeme neklidně a s obavami rozvoj událostí souvisejících s dolem a elektrárnou Turów.

Pro dnešní i budoucí spolupráci a sousedské soužití je základní společné vyřešení existujícího problému, založené na vzájemné úctě, empatii a porozumění.

V posledních desítkách let se navzdory dědictví komunistické propagandy úroveň vzájemných sympatií v obou našich národech systematicky zlepšovala. Proto je tak důležité, aby společné vyjednávání neprovázely kroky, které by nadlouho mohly vrhnout stín na budování vzájemné důvěry a společných dobrých sousedských vztahů Čechů a Poláků.

Když zvážíme, že žijeme v neklidném světě, přičemž současná pandemie ještě přiživuje ovzduší společenského neklidu, doufáme, že aktuální okolnosti nezpochybní dlouholeté úsilí a práci tisíců lidí po obou stranách našich hranic, kteří se věnovali budování přátelství a vzájemné důvěry. Věříme, že dnešní problémy lze racionálně a rychle vyřešit, a že probíhající spory a výzvy nezastíní to nejdůležitější – vzájemnou solidaritu Polska a České republiky a strategické spojenectví a společný postup v dnešním měnícím se světě.

Petr Blažek – historik

Jarosław Broda – aktivista a šéfredaktor Bulletinu SPCzS

Kinga Ciba – tajemnice regionální pobočky SPCzS v Těšíně

Gertruda Chowanioková – náměstkyně generálního advokáta SPCzS, bývalá ředitelka MFT Bez Granic

Marian Dembiniok aktivista SPCzS Cieszyn, bývalý ředitel MFT Bez Granic

Pavla Foglova – překladatelka, účastnice protikomunistické opozice

Julian Golak – Generální mluvčí polsko-česko-slovenské solidarity, hlavní organizátor Polsko-českých dnů křesťanské kultury

Andrzej Grajewski – aktivista SPCzS Bielsko-Biała

Erazm Humienny – kurýr SPCzS, sdružení Stowarzyszenie Ludzie Ludziom

Zbigniew Janas – vůdce a spoluzakladatel Polsko-česko-slovenské solidarity

Mirosław Jasiński – vůdce a spoluzakladatel Polsko-česko-slovenské solidarity

Łukasz Kamiński – historik

Krystyna Krauze – aktivistka SPCzS, režisérka dokumentů

Jerzy Kronhold – básník, diplomat, aktivista SPCzS, iniciátor Mezinárodního divadelního festivalu Bez Granic v Těšíně a v Českém Těšíně

Marek Krukowski – účastník akcí podporujících SPCzS, Nadace Wolność i Pokój

Janusz Legoń – umělecký ředitel festivalu Bez Granic, mluvčí SPCzS

Grzegorz Majewski – aktivista SPCzS, účastník protikomunistické opozice

Anna Morawiecka – protikomunistická aktivistka, redaktorka Východoevropského informačního centra WAI

Maria Nowakowska – předsedkyně správní rady Nadace SPCzS, aktivistka protikomunistické opozice

Janusz Okrzesik – bývalý mluvčí SPCzS, v současné době předseda městské rady v Bielsko-Biała

Jaromir Piskoř – vydavatel, účastník protikomunistické opozice

Petr Pospichal – spoluzakladatel SPCzS, politik, diplomat

Petr Placak – historik, účastník protikomunistické opozice

Paweł Raczyński – Kurýr SPCzS, účastník Ruchu Wolność i Pokój

Petra Slováček Rypienová –spoluzakladatel Filmové recenze Kino na Granicy, v současné době organizační ředitel MFT Bez Granic, aktivista SPCZS v Českém Těšíně

Vladimir Sebek – knihkupec, aktivista Polsko-československé Solidarity

Paweł Skrzywanek – člen správní rady Nadace SPCzS, účastník protikomunistické opozice

Petruška Šustrova – mluvčí Charty 77, publicistka a překladatelka

Władysław Szpyrc– zástupce regionálního mluvčího SPCzS, pobočka Cieszyn

Vladimír Velikovský – Živnostník a zakladatel skupiny POLSKO – tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti

Igor Wójcik – ředitel Centra kultury a umění ve Vratislavi, účastník protikomunistické opozice

Bookmark the permalink.

Comments are closed.