Nasza wystawa w Lądku Zdroju


Wystawa „Przekaz z ludzką twarzą. Historia Polsko-Czechosłowackiej Solidarności” prezentuje genezę powstania tej organizacji, jej działaczy oraz podejmowane przez nich najważniejsze inicjatywy do jesieni 1989 r. Zebrane na kilkunastu planszach fotografie – opatrzone opisami w języku polskim i czeskim – ilustrują takie wydarzenia jak najazd wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, zawiązanie Karty 77 i współpracę z KOR, różne formy protestów polskich i czeskich opozycjonistów, ich tajne spotkania na granicy, utworzenie SPCZS i sylwetki jej działaczy. Na zdjęciach można zobaczyć takie postaci jak J. Kuroń, A. Michnik, Z. Bujak, Z. Janas, V. Havel, P. Pospichal oraz mniej znane publicznie osoby, tak zwanych „kurierów wolności”, które przez granicę przenosiły zakazaną literaturę, materiały, sprzęt. Autorem wystawy jest Jaromír Piskoř, czeski dziennikarz, działacz opozycji demokratycznej. Wykład wprowadzający, przed otwarciem wystawy w Lądku Zdroju wygłosi Jarosław Broda, współzałożyciel Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Organizatorem wystawy jest Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Partnerem Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju. Przedsięwzięcie realizowane jest finansowym wsparciu z Budżetu Samorządu Dolnośląskiego.