Dučin. Mieczysław Piotrowski (1958-2003)

Autor: Paweł Skrzywanek

Ten dwa zdjęcia dzieli różnica dwudziestu lat. Pierwsze zrobiono w czasach komunistycznych, drugie w Wolnej Polsce. Na obu wśród ważnych Osób , opozycjonistów, a potem ważnych polityków Polski, Czech i Słowacji stoi Mieczysław „Ducin” Piotrowski.( na pierwszym pod tablicą graniczną, na drugim, w górnym rzędzie, pierwszy po prawej stronie). Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka była pięknym przykładem, że pragnienie Wolności i Niepodległości nie ma granic.

„Ducin” był wielkim bohaterem tych działań „ponad granicami” i ” pomimo granic”. Przekonywał nas, że wolne, niepodległe kraje Europy Środkowej, to nie jest tylko romantyczne marzenia, ale nasz realny cel. Zarówno w czasach antykomunistycznej konspiracji, ale także już w wolnej Polsce, walczył i pracował aby stworzyc prawdziwe, przyjazne, sojusznicze partnerstwo między sąsiadami. Wcale nie będzie przesadą stwierdzenie, że jego przyjaźń i rozmowy z Vaclavem Havlem, dały fundament pod prezydencki pomysł „Wyszehradu”. „Ducin” był rzecznikiem „obywatelskiej” dyplomacji, czasami pod prąd politycznym działaniom rządów. To on min. domagał się na granicy Polski i wtedy jeszcze Czechosłowacji, zniesienia „fizycznych” barier. Zwiększenia ilości przejść granicznych, stworzenia małego ruchu granicznego, a wreszcie całkowitej likwidacji granicy. Był bardzo odważnym Człowiekiem, kurierem i organizatorem konspiracyjnych spotkań dysydentów. Współorganizował legendarny Festiwal i Konferencję w listopadzie 1989 we Wrocławiu, właśnie z myślą o tysiącach Czechów i Słowaków, którzy na nią do mojego miasta przyjechali. Vaclav Havel nazwał to wydarzenie „Preludium Aksamitnej Rewolucji”.

„Ducin” kochał Karkonosze i Sudety. Był przewodnikiem górskim. Ta wiedza była nieoceniona, szczególnie podczas konspiracyjnych przerzutów i ucieczek przed polską i czechosłowacką służbą bezpieczeństwa. „Ducin” był Przyjacielem, który w czasach studenckich, 40 lat temu, wciągał mnie do konspiracji. Ta Przyjaźń trwała wiele dekad . Tak trudno mówić o Mieczysławowi „Ducinie” Piotrowskim …BYŁ…Nasz Drogi Kumpel tylu wspólnych działań zmarł, po bardzo długiej chorobie 8 czerwca 2023r.