DOTAZNÍK EVALUAČNÍ ANKETY

veřejného zadání POLSKO-ČESKÉHO FÓRA PRO SBLÍŽENÍ SPOLEČNOSTÍ, PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE ve formě podpory veřejného zadání Ministerstvem zahraničních věcí pod titulem „Setkání nejenom v síti ”

Tato anketa je anonymní. Jeho výsledky umožní identifikovat silné a slabé stránky projektu – budeme vděční za její vyplnění.

odkaz na průzkum je zde:

https://forms.gle/YUb94MrZq9pWmwrm6