Rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r Fundacja SPCzS

Bilans za rok 2017-do pobrania:

bilans 2017