O fundacji

„Festiwal niezależnej kultury czeskiej i słowackiej
zorganizowany jesienią 1989 roku we Wrocławiu
był uwerturą dla Aksamitnej Rewolucji.”
Vaclav Havel

Te słowa adresowane do Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w kilka dni po objęciu urzędu prezydenta Czechosłowacji przez Vaclava Havla oddają uznanie dla grupy ludzi tworzących „międzynarodówkę dysydencką” w dekadzie lat 80. XX wieku.

Zawsze unikaliśmy wielkich słów, jednak rocznica upoważnia do metaforycznego stwierdzenia,iż przez minione ćwierćwiecze Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka, przemierzając swój „szlak do wolności”, przebyła drogę od międzynarodówki dysydentów do obywatelskiej dyplomacji.

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej została powołana w 1990 r. przez Jarosława Brodę, Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego i Mieczysława Piotrowskiego „Ducina”. Jej celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów. Historycznie Fundacja wywodzi się z powstałej w połowie lat osiemdziesiątych Solidarności Polsko – Czechosłowackiej – forum współpracy opozycji demokratycznej tych krajów. Po upadku komunizmu założyciele SPCz postanowili kontynuować działalność w Fundacji oraz stowarzyszeniu Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka.