Spotkanie w starostwie powiatowym w Kłodzku.

Link do strony z opisem spotkania młodzieży z kombatantami w starostwie powiatowym w Kłodzku.

http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/demokracja-w-plecakach-noszona.html