Spotkanie ze studentami

Wykład na temat Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

Wśród różnych spotkań jakie są udziałem uczestników działaczy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej najbardziej lubianym są te, gdzie zapraszającym jest młodzież. Tak się stało i dziś -12 czerwca 2024 roku. Na zaproszenie koła naukowego studentów nauk społecznych z Uniwersytetu Opolskiego na spotkanie pojechał Grzegorz Majewski.

W pięknej górskiej scenerii, ze świadomością, że to tu niedaleko rozgrywało się wiele omawianych wydarzeń potoczyła się opowieść o tym, jak poprzez lata społeczeństwa Polski, Czech i Słowacji dojrzewały do współpracy. Nie potrafiliśmy wyciągnąć wniosków z położenia geograficznego, przez co staliśmy się pierwszymi ofiarami Niemiec i Hitlera. Polska także stała się pierwszą ofiarą Rosji sowieckiej i Stalina.

Dopiero wspólnota losów okresu komunizmu spowodowała dojrzenie elit społecznych do rozpoczęcia wzajemnej współpracy. I to było głownie tematem spotkania. Po zakończonym wykładzie młodzież pokazała, że wie bardzo dużo zadając pytania. Padały różne pytania. O sposób komunikowania się przez granicę, o agentów w szeregach SPCz. Oraz inne pytania, jakie często są oczywistością, niemniej od omawianych wydarzeń dzieli nas ponad 35 lat, toteż tamte realia nie są powszechnie znane.

Należy też dodać, że oprócz studentów z Opola była też liczna grupa studentów z czeskiego Liberca, a nawet pojawił się jeden student z … Bangladeszu. Dla niego musiała to być mocna dawka bardzo egzotycznej wiedzy. Mimo tego, że wykład i rozmowa trwały około dwóch godzin, nie udało się opowiedzieć o wszystkim. Mamy nadzieję, że studenci sami pogłębią wiedzę i będą ją przekazywać dalej.

Bardzie dziękujemy panu Łukaszowi Łukasikowi za zorganizowanie tego spotkania.

Wspólne zdjęcie ze studentami i wykładowcami
Wspólne zdjęcie z flagą Bangladeszu.