Artykuł na temat projektu-spotkanie w starostwie kłodzkim

Artykuł na temat projektu.

https://doba.pl/dkl/artykul/demokracja-w-plecakach-noszona-/17462/17