Sportowa

l Międzynarodowy Narciarski Rajd Polsko – Słowacki

W lutym 1993 r odbył się I Międzynarodowy Narciarski Rajd Polsko – Słowacki w miejscowości Rajcza. Rajd dla narciarzy amatorów skupił ponad tysiąc uczestników.

Jednym z ważniejszych punktów programu imprezy był Sejmik, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych terenów przygranicznych, m.in. ze strony polskiej: Wojewoda Bielski M. Styczeń i przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Gmin Polsko – Słowackich A. Iwanek; a ze strony słowackiej Prednosta Czadcy V. Homola i doradca Ministra Kultury Republiki Słowacji dr M. Servatka. Podczas spotkania omawiano przede wszystkim projekt umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Młodzików Nowa Ruda-Nachod (1993)

Świetnie rozwija się związany z dniami Kultury Chrześcijańskiej Międzynarodowy Wyścig Kolarski Młodzików. Impreza ta jest organizowana już poraź piąty. Gromadzi na starcie zawodników z Polski i i naszych południowych oraz wschodnich sąsiadów.

Wyścigi te poza walorami sportowymi, dzięki programom zwiedzania miejscowości i atmosferze w jakiej są rozgrywane owocują wzajemnym poznaniem i nawiązaniem przyjacielskich kontaktów pomiędzy rywalami z różnych krajów