Polska czechofilia a czytelnictwo. Czy Polacy czytają czeską literaturę? Polská čechofilie a čtenářství. Čtou Poláci českou literaturu?

Polska poetka i tłumaczka w artykule opisuje stan czytelnictwa czeskiej literatury i poezji w Polsce. Bardzo wnikliwie pisze o wydawnictwach zajmujących się m.in. czeską literaturą i poezją. Opisuje jej przyzwoity stan w literaturze pięknej, niedostatki w wydawaniu poezji. Zwraca uwagę na małe zaangażowanie czeskiego rządu w promocję swojej literatury, a szczególnie poezji. Oczywiście wiele z dzieł czeskich autorów by nie

Czytaj dalej