Nasz kolega ponownie radnym Wrocławia

Igor Wójcik w Centrum Zajezdnia we Wrocławiu

Jest nam niezwykle miło donieść, że w mieście, gdzie narodziła się Solidarność Polsko – Czechosłowacka wyborcy docenili naszego kolegę Igora Wójcika. Poniżej jego biogram z Encyklopedii Solidarności.

Igor Wójcik, ur. 26 XII 1968 w Szczecinie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1993).

W 1981 współzałożyciel Niezależnego Stowarzyszenia Uczniów Rota w Szkole Podstawowej nr 81 we Wrocławiu, zajmującego się m.in. akcjami ulotkowymi, plakatowymi i malowaniem na murach.

1983-1987 wiceprzewodniczący Młodzieżowej Organizacji Antykomunistycznej; 1987-1988 przewodniczący NZS w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu, 1988-1989 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w 1988 organizator bojkotu Studium Wojskowego przy PWSSP, który doprowadził do 99-procentowej absencji w dniach 17 X – 19 XI, współorganizator podobnych akcji na Uniwersytecie i Politechnice, w V 1988 uczestnik strajku na Uniwersytecie, 1988-1989 członek Międzyuczelnianego KS NZS, w 1989 członek Ogólnopolskiego KS NZS. Uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego; 1984-1989 aktywny kolporter prasy podziemnej, w 1986 osoba odpowiedzialna za przygotowanie do druku i drukarz „Verbum”, 1988-1989 redaktor i grafik pisma społeczno-kulturalnego „Akces” oraz autor tekstów w „Komunikacie NZS”, w 1989 założyciel, autor tekstów, grafik i organizator działalności wydawniczej „NZS PWSSP”. 1987-1989 członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, w 1989 współorganizator Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej oraz kurator Wystawy Niezależnej Sztuki Czechosłowackiej we Wrocławiu, w VI 1989 aresztowany w Harachowie przez funkcjonariuszy StB (czechosłowackiej bezpieki), zwolniony po kilku godzinach. Współpracował z Pomarańczową Alternatywą i Solidarnością Walczącą.

W 1989 współautor pomnika znajdującego się na pl. Dzierżyńskiego (Dominikańskim) poświęconego chińskim studentom zamordowanym podczas manifestacji na Placu Tiennanmen. 1994-1996 zatrudniony w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu; 1997-2001 wykładowca w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu; 1999-2003 ponownie w OKS; 1999-2008 właściciel firmy projektowo-wykonawczej WRW; od 2008 z-ca dyr. OKS. 1998-2003 członek AWS; 2003-2006 sekretarz generalny Partii Centrum; od 2007 w PO. Od 1997 członek Związku Polskich Artystów Plastyków; 2004-2008 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Myśl Nowa. Od III 2024 członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Dolnośląskim.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Link do artykułu: https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19535,Wojcik-Igor.html?search=964970980069

I