Niezależne media

Program „Wsparcie niezależnych wydawnictw w Azji Centralnej” (2002 – 2003)

Na przełomie 2002/03 r. zorganizowano szkolenie w zakresie komputerowych technik poligraficznych dla organizacji z krajów Centralnej Azji. W szkoleniach w Warszawie wzięli udział reprezentanci 21 organizacji z Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu i Tadżykistanu. 10 organizacji zostało wyposażone w sprzęt komputerowy.

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Jacek Borkowicz (Przewodniczący), Bogumiła Berdychowska, Urszula Doroszewska, Zbigniew Janas, Maria Przełomiec.

Program finansowany przez National Endowment for Democracy.

Fundacja organizuje trzytygodniowe staże dla dziennikarzy prasy, radia, telewizji i redaktorów wydawnictw.

Doświadczenia polskie z lat transformacji są niezwykle interesujące dla uczestników programu. Duże zainteresowanie wzbudzała prelekcja na temat rozwoju niezależnych mediów w Polsce, poczynając od roku 1989. Równie interesujące są spotkania ze światem polityki, nauki, kultury, z działaczami organizacji pozarządowych, z których informacje w większości wypadków są wykorzystywane w materiałach dla rodzimych redakcji. W programie przewidziane są wykłady, m.in. na temat: etyka mediów, odpowiedzialność dziennikarza za słowo, dziennikarstwo śledcze.

Ważnym elementem programu jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów z polskimi dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w warszawskich redakcjach. Te kontakty wielokrotnie stanowiły podstawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp. W polskiej prasie są zamieszczane materiały dziennikarzy uczestników programu na tematy związane z aktualnymi wydarzeniami w ich państwach, jak również opinie i komentarze dotyczące wydarzeń światowych.

W dniach 1.02.1996 – 28.02.1997 odbyła się pierwsza edycja programu.

Nadzór nad jego realizacją sprawowała społeczna Rada w składzie: Natasza Bryżko (Przewodnicząca), Andrzej Kaczyński, Jan Kofman, Antoni Pawlak, Anna Maruszeczko, Wojciech Maziarski i Jarosław Szostakowski.

W programie udział wzięło 45 stażystów z 32 redakcji czasopism, radia, telewizji i wydawnictw z Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

W dniach 1.02.1998 – 31.01.1999 odbyła się druga edycja.

Nadzór na sprawowała Rada w składzie: Andrzej Kaczyński (Przewodniczący), Natasza Bryżko, Jan Kofman, Mirosław Spychalski, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W stażach wzięło udział 25 dziennikarzy: dwóch z Azerbejdżanu, dwóch z Gruzji, sześciu z Białorusi, piętnastu z Ukrainy. Reprezentowali oni dwanaście czasopism, trzy magazyny, jedną agencję informacyjną, jeden stały dodatek do czasopisma, jedną organizację wydającą swój biuletyn, dwie stacje telewizyjne i jedną redakcję radiową.

W dniach 1.04.2000 – 31.01.2001 odbyła się trzecia edycja programu „Niezależne media”.

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Wojciech Maziarski (Przewodniczący), Natasza Bryżko, Wojciech Kabarowski, Andrzej Kaczyński, Jan Kofman, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W stażach wzięło udział 25 dziennikarzy: 14 z Ukrainy, 5 z Białorusi, 3 z Litwy i po 1 z Armenii, Mołdawii i Rosji. Reprezentowali oni 6 czasopism, 13 dzienników, 3 stacje telewizyjne, 2 rozgłośnie radiowe oraz 1 wydawnictwo.

W dniach 14.09.2001 – 30.06.2002 odbyła się czwarta edycja programu „Niezależne media”.

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Andrzej Kaczyński (Przewodniczący), Wojciech Kabarowski, Jan Kofman, Teresa Kruszona, Tomasz Lachowicz, Wojciech Maziarski, Maria Przełomiec, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W stażach wzięło udział 30 dziennikarzy: czternastu z Ukrainy, sześciu z Mołdawii, sześciu z Rosji, dwóch z Białorusi, jeden z Litwy i jeden z Azerbajdżanu. Reprezentowali oni 6 czasopism, 19 gazet, 3 stacje telewizyjne, 2 rozgłośnie radiowe.

W dniach 1.07.2002 – 31.05.2003 odbyła się piąta edycja programu „Niezależne media”.

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Izabela Kraj (Przewodnicząca), Marcin Bosacki, Piotr Garbarczyk, Andrzej Kaczyński, Jan Kofman, Tomasz Lachowicz, Wojciech Maziarski, Maria Przełomiec, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W programie wzięło udział 51 dziennikarzy, w tym z: Kazachstanu 10, Białorusi 8, Kirgistanu 8, Ukrainy 7, Uzbekistanu 6, Mołdowy 5, Rosji 3, Gruzji 2, Azerbejdżanu 1 i Mongolii 1. Uczestnicy programu reprezentowali głównie prasę (38), pozostali pracowali w telewizji (6), radio (4), agencjach informacyjnych (4), wydawnictwie (1), portalu internetowym (1) oraz w organizacji wspierającej rozwój mediów (1). W stażach wzięło udział 20 kobiet i 31 mężczyzn.

Bilety lotnicze dla uczestników z Kazachstanu i Kirgistanu zakupiła Ambasada Brytyjska w Ałmaty oraz Centrum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Ałmaty.

W dniach 25.11 – 7.12.2004 r. odbyła się wizyta studyjna dla dziesięciu młodych dziennikarzy z Kazachstanu.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Ambasadą Polską w Almaty, a sfinansowany przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – Centrum w Almaty.

Program finansowany przez National Endowment for Democracy, Washington, D.C. USA.