Skwer imienia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Wrocław, to miejsce, które swoją pamięcią o historii nieustannie zadziwia. Nie tylko odwołuje się do tradycji walki sprzed setek lat, jak to jest zwyczajem wielu miast, ale i honoruje jeszcze żyjących bohaterów. 27 sierpnia 2020, w ramach ogólnych obchodów powstania wielkiego ruchu związkowego jakim był NSZZ Solidarność, u zbiegu ulic Rybackiej oraz Zachodniej, a więc niemal w ścisłym centrum miasta, postawiono kamień z tablicą poświęconą ludziom walczącym „Za wolność Waszą i Naszą”, bohaterom Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili ambasadorowie Czech i Słowacji, a także gospodarz Wrocławia prezydent Jacek Sutryk. Byli też oczywiście uczestnicy tamtych wydarzeń, okresu walki z komunizmem w naszych krajach: Petr Pospichal, Petruška Šustrová, Miroslav Odložíl, Jan Mroczkowski, Julian Golak, Warcisław Martynowski, Jarosław Broda, Anna Morawiecka, Igor Wójcik, Paweł Skrzywanek, Mirosław Jasiński, Aleksander Gleichgewicht. Wszystkich nie da się wymienić, ponieważ lista byłaby długa. Warto jednak pamiętać o tym czasie, kiedy Wrocław stał się eksporterem rewolucji do sąsiedniego, bliskiego nam kraju. Dzięki temu stolica Dolnego Śląska jest rzeczywiście miejscem wyjątkowym. W imieniu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej dziękujemy za pamięć.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką

Fotograficzna relacja z uroczystości

Ankieta badająca wiedzę i postrzeganie Czeskiej Republiki przez uczestników forów i stron poświęconych Czechom

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Czas, jaki trzeba poświęcić nie przekracza 5 minut. Link do ankiety

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach konkursu „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko – Czeskie 2020.

 

Zadanie  publiczne w ramach projektu „SPOTKANIA W SIECI I NIE TYLKO – SETKÁNÍ NEJENOM V SÍTI” prowadzonego przez Fundację Solidarności Polsko-Czesko-Słowacką

Artykuł powstał w ramach projektu „SPOTKANIA W SIECI I NIE TYLKO – SETKÁNÍ NEJENOM V SÍTI” współfinansowanego ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź

52 rocznica inwazji na Czechosłowację

Mimo, że minęło 52 lata od inwazji na Czechosłowację, to nadal w przestrzeni publicznej funkcjonuje mit na ten temat, jakoby Czesi i Słowacy nie walczyli. Otóż jest to nieprawda, a liczba ofiar, jakie padły w walce z okupacją jest liczona na ponad 100 – i to tylko w ciągu jednego roku od 21 sierpnia 1968. To trudna miara, miara jakiej nie powinno się przykładać do oceny czy ktoś jest bohaterem, czy nim nie jest. A jednak w tym wypadku nic tak wiele nie powie o przebiegu pacyfikacji czechosłowackiego społeczeństwa jak ilość ofiar śmiertelnych, w tym dobrowolnych jak Jan Palach czy Jan Zajíc. Ci dwaj ostatni dokonali samospalenia, czynu dziś dla wielu niezrozumiałego bez wczucia się w atmosferę tamtych dni.

W tej bandyckiej napaści na Czechosłowację brały udział jednostki wojskowe złożone z Polaków, dowodzone przez Polaków. Nie jest łatwo to przyznać nawet kiedy wiemy, że to nie był głos polskiego społeczeństwa, że udział w napaści nie zdobył szerokiego poparcia. I to pomimo ogromnej propagandy kłamstwa jakie serwowano wówczas Polakom. W Polsce odbywały się liczne protesty, niezgoda przejawiała się napisami na murach i drukiem ulotek. Na szczycie tej niezgody należy umieścić czyn Ryszarda Siwca, który 8 września 1968 dokonał samospalenia na stadionie w Warszawie. To był głos Polski uczciwej, bohaterskiej. Dziś dzięki temu tragicznemu czynowi możemy nieco śmielej patrzeć Czechom i Słowakom w oczy.

Wracając do tego, czy Czechosłowacy walczyli, czy też nie, warto obejrzeć ledwo kilkuminutowy film z autentycznymi scenami walki z okupantami podjętej przez zwykła ludność cywilną. W tle znakomita piosenka Karela Kryla, nie tylko czeskiego barda, ale i wielkiego przyjaciela Polaków.

SPOTKANIA W SIECI I NIE TYLKO – SETKÁNÍ NEJENOM V SÍTI

mapa Polski i czech male

Wiosną tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”. Głównym celem konkursu był rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa – wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji był przyszłoroczny jubileusz 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej. Sugerowano także aby w aktualnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu wykorzystano nowoczesne rozwiązania technologiczne Oczekiwane było kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych               i pasywnych form komunikacji multimedialnej. Ogłoszono pięć priorytetów, do których powinny nawiązywać zgłaszane do konkursu projekty.
Nasza Fundacja – Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – skorzystała z oferty konkursowej          i zgłosiła projekt „Spotkania w Sieci i nie tylko”, nawiązujący do dwóch priorytetów:
– Dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz            w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
– Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Tak się szczęśliwie złożyło, że startując po raz drugi w konkursie Forum Polsko-Czeskiego , po raz drugi uzyskaliśmy dotację ministerialną. Zadania, które będziemy realizować w ramach projektu polegać będą na większym zaangażowaniu istniejących już portali internetowych o tematyce polsko-czeskiej      i facebookowych grup dyskusyjnych w promocję działań na rzecz zbliżenie Polaków i Czechów.
W ramach projektu na naszej stronie internetowej     i Facebooku oraz na stronach facebookowych naszych partnerów: „POLSKO krásné mista tipy na dovolenou zajímavosti”, „Kempování a cestování      v Polsku”, „Zprávy z Polska”, „Polskodnes.cz” oraz „Grupa Praga i Czechy dla każdego” zamieszczane będą artykuły polskich i czeskich autorów przybliżające historie obu krajów, w tym także genezę powstania Grupy Wyszehradzkiej. Moderowane będą dyskusje, na temat wzajemnych relacji, zwłaszcza miedzy młodymi użytkownikami Sieci. Przeprowadzone zostaną dwie ankiety pozwalające poznać wiedzę o sąsiadach                     i wzajemne postrzeganie odbiorców projektu. Wyniki ankiet zostaną udostępnione na stronach internetowych. Dla czeskich odbiorców przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze wspomnienia z Polski. Dla polskich i czeskich odbiorców przeprowadzony zostanie konkurs w na temat wiedzy o Grupie Wyszehradzkiej. Pomocne dla uczestników okażą się niektóre artykuły oraz debata nawiązująca tematyką do genezy powstania tej inicjatywy. Uczestnikami debaty (nagranej             i udostępnionej w sieci) będą historycy i działacze demokratycznej opozycji z obu krajów. Konkurs – na najlepszy esej o tematyce związanej z Grupą Wyszehradzką – ogłoszony zostanie pod koniec sierpnia na wspomnianych wyżej stronach,                a wyłonieni przez jury zwycięzcy będą mogli spędzić weekend w Polsce lub w Czechach, bo – mimo pandemii – spotkać się chcemy nie tylko w sieci.
Planujemy także przeprowadzenie konkursu na najlepsze zdjęcie dla czeskich internautów z Polski, dla polskich z Czech. Wybór najpiękniejszych fotografii należeć będzie nie do jury, a do wszystkich odwiedzających dane strony internautów.                 W przypadku tego konkursu przewidziane są analogiczne nagrody jak w przypadku konkursu       o Grupie Wyszehradzkiej.
O wszystkich wydarzeniach i terminach ich realizacji będziemy informować na bieżąco, wystarczy jedynie zaglądać na naszą stronę i naszych partnerów.

POLSKO krásné mista tipy na dovolenou zajímavosti
Założyciel i administrator -Vladimír Velikovský – Prywatny przedsiębiorca z Czeskiej Republiki. Żeglarz, wielki miłośnik polskich jezior. Propagator idei przyjaźni Czechów i Polaków.
Kempování a cestování v Polsku
Założycielka i administratorka strony – Klára Hájek Velinská – Blogerka, podróżniczka. Propaguje podróże z karawaningiem, jak sama o sobie pisze „zakochana w Polsce”. Od kilku lat propaguje spędzanie wolnego czasu przez Czechów w Polsce.
Polskodnes.cz
Założyciel i administrator Jaromír Piskoř – były dysydent, sygnatariusz Karty 77, członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W wolnej Czechosłowacji i w Czechach polityk, poseł do parlamentu. Aktualnie dziennikarz.
Zprávy z Polska
Założyciele i administratorzy –
Jan Škvrňák – histpryk i polonista, wykładowca polskiej historii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, propagator wiedzy o Polsce w Czeskiej Republice.
Filip Harzer, politolog, dziennikarz seznamzpravy, zajmuje się Europą Środkową, Wcześniej pracował dla iRozchlas.cz. Propagator wiedzy o Polsce.
Grupa Praga i Czechy dla każdego 
Założyciel i administrator – Tomasz Dygała – przewodnik z wieloletnim doświadczeniem po Warszawie, Wrocławiu i po Pradze. Miłośnik Pragi     i Czech, „skażony” jako dziecko czteroletnim pobytem w Pradze, także przewodnik górski sudecki i beskidzki. W latach 1988-90 działacz NZS w SGH (wówczas SGPiS).

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach konkursu „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko – Czeskie 2020.

Letos na jaře Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo dotační titul „Polsko-české fórum pro sbližování společností, prohloubení spolupráce a dobré sousedství 2020“. Hlavním cílem dotačního titulu bylo rozvoj široce chápané spolupráci v rámci polsko-českého sousedství – společné úspěchy, vzájemné inspirace, společně přijaté výzvy. Zvláštním kontextem letošního ročníku bylo 30. výročí založení Visegrádské skupiny, které bude příští rok. Bylo také navrženo, že v současné pandemické situaci by měla být k dosažení cílů soutěže použita moderní technologická řešení, přičemž byl očekáván kreativní přístup k způsobu realizace projektů prostřednictvím médií, internetu nebo publikací využívajících interaktivní a pasivní formy multimediální komunikace. Bylo vyhlášeno pět priorit, na které by se měly vztahovat projekty předložené do výběrového řízení.
Naše nadace – Polsko-československá solidarita – využila výběrového řízení a předložila projekt „Setkání nejenom na síti“ s odkazem na dvě priority:
– Dědictví buduje budoucnost – přínos obou národů k rozvoji evropské kultury a identity – zkušenosti Polska a České republiky v kontextu současných mezinárodních výzev a ve vztahu k 30. výročí založení Visegrádské skupiny (únor 2021).
– Polsko-česká spolupráce mládeže s ohledem na současné výzvy (např. související s globální pandemií COVID-19) – budování trvalých partnerství a modelových řešení se zvláštním důrazem na spolupráci a vzdělávání s využitím moderních technologií.
Při druhé účasti v Polsko-českém fóru jsme podruhé získali ministerský grant. Úkoly, které budeme v rámci projektu realizovat, budou spočívat ve větším zapojení stávajících polsko-českých internetových portálů a diskusních skupin na Facebooku do propagačních aktivit, které mají Poláky a Čechy sblížit.
V rámci projektu na našich webových stránkách a na Facebooku a na facebookových stránkách našich partnerů: „POLSKO krásné místa tipy na dovolenou zajímavosti“, „Kempování a cestování v Polsku“, „Zprávy z Polska“, „Polskodnes.cz“ a „Grupa Praga i Czechy dla każdego “, budou publikovány články polských a českých autorů, představující historii obou zemí, včetně geneze Visegrádské skupiny. Diskuse o vzájemných vztazích budou moderovány, zejména mezi mladými uživateli internetu. Uskuteční se dvě ankety k poznání sousedů a o vzájemném vnímání projektu. Výsledky průzkumů budou zveřejněny na webových stránkách. Pro Čechy se bude konat soutěž o nejlepší vzpomínky z Polska. Pro oba národy bude uspořádána soutěž ze znalostí visegrádské skupiny. Pro účastníky budou užitečné některé články a debata související s původem této iniciativy. Účastníky debaty (zaznamenané a sdílené na webu) budou historici a aktivisté demokratické opozice z obou zemí. Soutěž – o nejlepší esej na témata týkající se Visegrádské skupiny – bude vyhlášena na konci srpna na výše uvedených webových stránkách a vítězové vybraní porotou budou moci strávit víkend v Polsku nebo České republice, protože i přes pandemii se chceme setkat nejen na internetu.
Plánujeme také uspořádat soutěž o nejlepší fotografii Čechů z Polska a Poláků z České republiky. Výběr nejkrásnějších fotografií nebude záviset na porotě, ale na všech uživatelích internetu, kteří navštíví daný web. Pro tuto soutěž jsou ceny podobné cenám soutěže esejů o Visegrádské skupině.
O všech událostech a termínech realizace budeme informovat průběžně na našich stránkách a stránkách našich partnerů.

POLSKO krásné místa tipy na dovolenou zajímavosti

Zakladatel a správce – Vladimír Velikovský – soukromý podnikatel z České republiky. Námořník, velký milovník polských jezer. Propagátor myšlenky přátelství mezi Čechy a Poláky.

Kempování a cestování v Polsku

Zakladatelka a správce – Klára Hájek Velinská – Bloggerka, cestovatelka. Propaguje cestování s karavanem, píše o sobě, že je „zamilovaná do Polska“. Již několik let podporuje trávení volného času Čechy v Polsku.

Polskodnes.cz
Zakladatel a správce Jaromír Piskoř – bývalý disident, signatář Charty 77, člen Polsko-československé solidarity. Ve svobodném Československu a České republice politik, poslanec. Aktuálně novinář.

Zprávy z Polska
Zakladatelé a správci – Jan Škvrňák – historik a polonista, přednáší polské dějiny na Masarykově univerzitě v Brně, propagátor znalostí o Polsku v České republice.
Filip Harzer – politolog, novinář Seznamzprávy.cz, dříve iRozhlas, zabývá se střední Evropou. Propagátor znalostí o Polsku.

Grupa Praga i Czechy dla każdego
Zakladatel a správce – Tomasz Dygała – průvodce s mnohaletými zkušenostmi z Varšavy, Vratislavi a Prahy. Milovník Prahy a České republiky, „nakažený“ jako dítě čtyřletým pobytem v Praze, horský průvodce Sudetami a Beskydami. V letech 1988–1990 byl aktivistou Nezávislého sdružení studentů na SGH (tehdy SGPiS).

 

 

Veřejný projekt je realizován v rámci grantu „Polsko-české fórum pro sblížení společností, prohloubenou spolupráci a dobré sousedství 2020“.

Veřejný úkol je financován MInisterstvem zahraničních věcí PR v grantu Polsko-české fórum 2020

 

1 2