Ludzie SPCzS

Mirosław Jasiński (ur. 1960) – działacz Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, po 13 grudnia 1981 organizator podziemnych struktur Akademickiego Ruchu Oporu, inicjator i lider Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej organizator i uczestnik spotkań przedstawicieli opozycji z Polski i Czechosłowacji (1987-89), od 1987 współredaktor „Biuletynu SPCz”, organizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej w 1989. 1990-1991 radca ambasady RP w Pradze, 1991-1992 wojewoda wrocławski, od 2001 dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze. Członek Rady Fundacji SPCzS, honorowy przewodniczący SPCzS..

Mieczysław Dučin-Piotrowski (ur. 1958) – od lat 70. związany z niezależnym ruchem studenckim, od 1985 jeden z liderów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, organizator działalności przerzutowej poligrafii i wydawnictw podziemnych przez granicę, organizator i uczestnik spotkań przedstawicieli opozycji z Polski i Czechosłowacji (1987-89), organizator akcji przerzutu do Polski czeskiego dysydenta Stanislava Devatego, współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej w 1989. Współorganizator i rzecznik generalny Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, współzałożyciel i członek Rady Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Jarosław Broda (ur. 1956) – w opozycji od 1977. Działacz Studenckiego Komitetu Solidarności, współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Wydawca poza cenzurą serii poetyckich Biblioteka „Agory” od 1978. 1980-1981 redaktor naczelny tygodnika „Solidarność Dolnośląska”. W1981 przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Prasy Związkowej. Internowany w 1981. Od 1984 działacz Solidarności Walczącej. Redaktor i wydawca podziemnych wydawnictw. Od 1984 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Uczestniczył w tworzeniu siatki kontaktów z działaczami czechosłowackiej opozycji. Jeden z liderów SPCz., współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej w 1989. Członek Rady Fundacji SPCzS. Wieloletni Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Wrocławia, aktualnie zastępca redaktora naczelnego Radia Wrocław. Poeta.

Warcisław Martynowski (ur. 1945) – zaangażowany w działalność opozycyjną od 1968, wielokrotnie aresztowany od 1968, działacz Solidarności Walczącej Ziemi Kłodzkiej, od 1983 przerzucał przez granicę wydawane w Polsce czeskojęzyczne pismo Nazory (Opinie) na stronę czeską, od 1987 organizował przerzuty i spotkania działaczy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, współorganizator akcji przerzutu do Polski czeskiego dysydenta Stanislava Devatego, współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej w 1989. Współzałożyciel pisma „Ziemia Kłodzka” Radny Lądka Zdroju, członek Rady Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Aleksander Gleichgewicht (ur. 1953) – współzałożyciel i działacz Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, współpracownik KSS KOR i rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej KOR, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej we Wrocławiu od 1981. Internowany w 1981. 1984-91 na emigracji, sekretarz Norweskiego Komitetu Helsińskiego, wiceprzewodniczący Solidarności Norwesko-Polskiej, 1991-92 ekspert w MSZ RP, 1992-93 dyrektor Forum Europy Środkowej i Wschodniej przy Fundacji Batorego, prezes Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa, prezes Stowarzyszenia Festiwal Wyszehradzki.

Ks. prałat Stefan Witczak „Kruszynka” (ur. 1948) – krajowy kapelan (asystent kościelny) stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Poddawany represjom od lat 70. W latach 80. aktywnie wspomagał działalność podziemia i akcje graniczne SPCz. Organizował pomoc dla represjonowanych przez SB. Organizator remontów czterech zabytkowych kościołów w Gierałtowie, Bielicach i w Bolesławowie, oraz kilkunastu kapliczek przydrożnych i śródpolnych. Odtworzył także Sanktuarium Matki Bożej od Zagubionych w Karpowie. Twórca Ośrodka Spotkań „Przyjazny Dom”, Ośrodka Wsparcia Dla Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”, oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci w Nowym i Starym Gierałtowie.

Julian Golak (ur. 1957) – działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackie na Ziemi Kłodzkiej, założyciel noworudzkiego oddziału, 1995-2005 rzecznik generalny SPCzS. Od 1980 w NSZZ Solidarność, delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu. 1981 aresztowany i osadzony w więziemiu. Działacz podziemia solidarnościowego. Współwydawał niezależne pismo „Zółw”. Założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie w 1984. Twórca czasopisma „Ziemia Kłodzka” 1990. Członek Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Twórca i dyrektor organizowanych przez SPCzS Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”.

Marian Dembiniok (ur. 1951) – działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej na Śląsku Cieszyńskim od 1989. Organizator marszy protestacyjnych i solidarnościowych w 1989. 1990-1994 wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Cieszynie. 1991-2005 organizator i członek dyrektoriatu organizowanego przez SPCzS Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Członek Rady Rzeczników SPCzS.

Jerzy Kronhold (ur. 1946) – działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej na Śląsku Cieszyńskim od 1989. Współtwórca organizowanego przez SPCzS Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”. Organizator manifestacji ekologicznych i solidarnościowych z Czechami i Słowakami 1989. 2001-2005 dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Bratysławie. Autor pierwszego utworu (1969) w literaturze polskiej o czeskim bohaterze narodowym Janie Palachu, który podpalił się na znak protestu przeciw zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

Dr Jerzy Herma (ur. 1954) – działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej od 1989, współtwórca organizowanego przez SPCzS Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”. Współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie, oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński. Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” i radny Powiatu Cieszyńskiego I kadencji. 1998-2002 konsul RP w Republice Czeskiej. Członek Rady Rzeczników i Zarządu Fundacji SPCzS.

Andrzej Jagodziński (ur. 1954) – związany z polską i czechosłowacką opozycją demokratyczną od 1976 roku był, pośredniczył w pierwszych kontaktach między środowiskiem KSS KOR i Karty 77. 1977-89 współpracownik polskiej prasy niezależnej i podziemnych wydawnictw. W latach 80-tych współpracownik czechosłowackich pism emigracyjnych: „Svědectví“ (Paryż), „Rozmluvy“ (Londyn) i „Obrys“ (Monachium). 1984-89 redaktor niezależnego czasopisma literackiego „Wezwanie“.1988-1990 korespondent Czechosłowackiej Sekcji Radia Wolna Europa w Polsce. Autor książki pt.: „Banici – rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi“. 1996-2001 dyrektor Instytutu Polskiego i radca ds. kultury Ambasady RP w Pradze. 2002-2006 Dyrektor Festiwalu Wyszehradzkiego. Działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Krzysztof Jakubczak (ur. 1963) – w latach 80. animator kultury niezależnej, wydawca podziemnej prasy, książek, śpiewników, kaset artystów niezależnych, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej we Wrocławiu od 1988, współtwórca Pomarańczowej Alternatywy, organizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej w 1989. 1999-2000 dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, twórca i dyrektor Festiwali Kultury Czeskiej, Spotkań z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk „Szanty we Wrocławiu”, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej Łykend. Dyrektor artystyczny Festiwalu Wyszehradzkiego. Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”. 1998-2002 – Radny Miejski, członek Komisji Kultury kadencji. Autor zbioru polskich pieśni i piosenek patriotycznych.

Tomasz Przedpełski (ur. 1965) – działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej we Wrocławiu od 1988. Kolporter, dziennikarz i redaktor prasy niezależnej, współpracował z Solidarnością Walczącą i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, szef podziemnego wydawnictwa ELS. Współorganizator Przeglądu Niezależnej Sztuki Czechosłowackiej w 1989. 1996-2003 w zarządzie Oddziału Regionalnego SPCzS we Wrocławiu. Dziennikarz, redaktor i autor książek dla szkół średnich oraz wystaw historycznych o Polsce i krajach bloku komunistycznego, koordynator Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”.

Igor Wójcik (ur. 1968) – W latach 1984-1989 związany był z działalnością opozycyjną w PRL, (w 1981 był współzałożycielem Niezależnego Stowarzyszenia Uczniów „Rota” przy Szkole Podstawowej nr 81 we Wrocławiu). W latach 1984-1987 był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Organizacji Antykomunistycznej we Wrocławiu. Od 1984 związany był z podziemną Solidarnością. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów od 1987, 1988-1992 przewodniczący NZS w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, 1988-1989 członek Międzyuczelnianej Komisji Koordynującej NZS we Wrocławiu, członek Ogólnopolskiej komisji Strajkowej NZS w 1989, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej od 1988, redaktor i kolporter podziemnych wydawnictw (m.in: 1986-1989 w podziemnych redakcjach: Verbum – pismo licealne; Akces – pismo NZS UWr; Pismo Informacyjne NZS PWSSP. W 1989 aresztowany przez czechosłowcką ŠtB wraz z wystawą „Czechosłowacja – Sztuka Młodej Generacji”, której był kuratorem, wystawa miała odbyć się w ramach Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej. Twórca i dyrektor Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, organizator polsko-czesko-słowackich wystaw i seminariów twórczych. Zastępca rzecznika Oddziału Regionalnego SPCzS we Wrocławiu, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SPCzS.

Tadeusz Kuranda (ur. 1955) – działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej we Wrocławiu od 1985. Redaktor techniczny i ilustrator tygodnika „Solidarność Dolnośląska” od 1981, internowany w 1981, działacz Solidarności Walczącej, redaktor i grafik „Biuletynu SPCz”. Współorganizator Przeglądu Niezależnej Sztuki Czechosłowackiej w 1989, współtwórca biura informacyjnego Komitetu Obywatelskiego w 1989, redaktor techniczny tygodnika NSZZ „Solidarność – Region” w 1990. Artysta plastyk.