Kulturalna

Festiwal Teatralny „Na granicy”

Fundacja uczestniczyła w realizowanym od 1990 roku Festiwalu Teatralnym „Na granicy” w Cieszynie.

Program współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego (2000, 2001), Fundację Kultury (1992, 1995, 2001) i National Endowment for Democracy, Washington, D.C. USA.

Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich „Kino na granicy”

Fundacja uczestniczyła w realizowanym od 1999 roku przeglądzie Filmów Czeskich i Słowackich „Kino na granicy” w Cieszynie.

Program współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego (2000, 2001, 2002).

Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej na Ziemi Kłodzkiej, Nachodskiej i Broumovskiej

Corocznie we wrześniu odbywają się Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej na Ziemi Kłodzkiej, Nachodskiej i Broumovskiej. Biorą w nich udział gminy z obu stron granicy. Organizatorami tych imprez są: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Kluby Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie i w Lądku Zdroju, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, władze miast i gmin objętych tą imprezą. Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej są okazją do zbliżenia narodów, poznania kultur, wymiany doświadczeń władz samorządowych po obu stronach granicy, nawiązania i utrwalenia współpracy przygranicznej sąsiadujących gmin polskich i czeskich. Obecnie jest to największa impreza kulturalna na pograniczu polsko – czeskim, która wywiera już również duży wpływ na działalność władz państwowych. Dotyczy to przede wszystkim zawieranych międzynarodowych umów, jak: „Umowy o współpracy transgranicznej” i „Umowy o małym ruchu granicznym”.

Wystawa współczesnego malarstwa lwowskiego

W dniach 11 grudnia 2002 – 15 stycznia 2003, w holu Fundacji imienia Stefana Batorego Fundacja zaprezentowała współczesne malarstwo lwowskiego, którego dorobek jest mało znany w Polsce. Przedstawiono kilkadziesiąt prac ośmiu współczesnych malarzy, którzy wielokrotnie mieli swoje ekspozycje w różnych innych krajach Europy.

Wystawa „W poszukiwaniu Kobiety”

W dniach 29-30 września 2002 r. Fundacja zorganizowała, wspólnie ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 25 w Warszawie i Stowarzyszeniem Instytut Kultury Białoruskiej, wystawę fotografika białoruskiego Aleksandra Litina „W poszukiwaniu Kobiety”.

Dofinansowanie czasopism

Miesięcznik „Ziemia Kłodzka”
Miesięcznik „Ziemia Kłodzka” wydawany od listopada 1989 porusza problemy współpracy przygranicznej gmin polskich i czeskich, dokumentuje, przypomina dorobek kulturalny i historyczny dawnych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej: Czechów i Niemców. Pismo wspiera wszelkie inicjatywy kulturalne i działania na rzecz ochrony środowiska. „Ziemia Kłodzka” jest aktualnie wydawnictwem trójjęzycznym, wychodzi także po czesku i niemiecku. Miesięcznik został wyróżniony nagrodą paryskiej „Kultury”.
Pismo Literackie „Scriptum”
W 1993 r. Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka wsparła wydanie dwóch numerów pisma literackiego „Scriptum”. Pismo to jest wydawane od września 1991 roku przez studentów i absolwentów uczelni z Ołomuńca (Rep. Czeska), związanych ze Stanową Unię Studentów (Statovska unie studentu). Pismo poświęcone jest literaturze czeskiej oraz innych krajów.
„Świat Literacki”
Pismo „Świat Literacki”, powstałe w marcu 1991 roku, stawia sobie za cel szeroko rozumianą popularyzację literatury światowej. W numerze 3-4 uruchomiono dział literatury czesko-słowackiej przybliżający polskiemu czytelnikowi osiągnięcia literatury południowego sąsiada.
Numer ukraiński kwartalnika „Kresy”
Fundacja współfinansowała wydanie 19 numeru kwartalnika literackiego „Kresy” (IX 1994). Numer zawierał duży blok ukraiński. W jego wydaniu i promocji współuczestniczył Związek Młodych Artystów Ukraińskich ze Lwowa.
Numer rosyjski miesięcznika „Literatura na Świecie”
Kolejny (7/8) numer miesięcznika „Literatura na Świecie” został poświęcony najnowszej literaturze rosyjskiej. Numer zawiera teksty zupełnie w Polsce nieznane, powstałe w Rosji w ciągu ostatnich 5 lat, stanowiące zbiór tekstów literackich – proza, poezja, wywiady, eseje.

Koncerty zespołu „Oboroh”

W ramach wspierania wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami Fundacja sfinansowała koncert zespołu OBOROH, który odbył się w 1992 r w Lądku Zdroju. Artyści z Czechosłowacji zaprezentowali polskiej publiczności śpiewane psalmy do muzyki skomponowanej przez zespół.

Wystawa w Muzeum Ziemi Kłodzkiej

W 1992 r. Fundacja Solidarności Polsko-Czechosłowackiej wsparła organizację obchodów 300-lecia urodzin i 250-lecie śmierci największego rzeźbiarza barokowego Hrabstwa Kłodzkiego Michała Klahra Starszego (1693-1742), rzeźbiarza trzech narodów czeskiego, niemieckiego i polskiego finansując wydanie jego biograficznego katalogu.

Występy Teatru Dnia ósmego w Pradze

Fundacja Solidarności-Polsko-Czechosłowackiej wspierała inicjatywę Ośrodka Kultury Polskiej w Pradze, który zorganizował w praskim teatrze GONG w maju 1992 r. przegląd spektakli teatru Laco Adamika. Teatr „Dnia Ósmego” z Polski wystawił trzy przedstawienia, które wzbudziły duże zainteresowanie środowiska teatralnego w Pradze.

Dni Kultury Czesko – Morawskiej

W dniach 26-28.06.1992 r. w Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju odbyty się Dni Kultury Czesko-Morawskiej, zorganizowane przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, Domy Kultury w Jaromeru i w Rychnowie, Centrum Kultury w Jeseniku i Zarządy Miasta i Gminy w Lądku Zdroju i w Stroniu Śląskim. W ramach Dni Kultury odbyty się koncerty amatorskich zespołów muzycznych, koncert Orkiestry Kameralnej z Rychnova, wystawy fotografii i rzeźby, festyny ludowe, mecze piłkarskie drużyn z Rychnova, Lądka Zdroju i Stroma Śląskiego.

Przedstawienie Jana Peszka w Pradze

W grudnia 1992 wystąpił w Studio teatru Labyrint w Pradze Jan Peszek ze spektaklem „Scenariusz dla jednego nieistniejącego aktora instrumentalnego” Bogusława Schaeffera. Przedstawienie, a następnie spotkanie aktora z publicznością, poświecone było sztuce aktorskiej oraz sytuacji teatru i szkół teatralnych w Polsce. Przedsięwzięcie to promowało kulturę polską w Czechach.

Konkurs młodych tłumaczy

We wrześniu 1992 r. poprzez ogłoszenie w prasie polskiej czeskiej i słowackiej rozpisany został konkurs dla młodych tłumaczy na przekład literacki (z literatury czeskiej i słowackiej na polski i z literatury polskiej na czeski i słowacki).

W marcu 1993 w siedzibie Centrum Czeskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Wzięli w niej udział laureaci, członkowie jury, przedstawiciele Fundacji SPCzS, Centrum Czeskiego oraz Ambasady Republiki Czeskiej.

Nauka języka czeskiego

W oparciu m. in. o środki finansowe Fundacji zorganizowano naukę języka czeskiego w szkołach Ziemi Kłodzkiej oraz we Wrocławiu.

Centrum Sztuki „Kontrast” w Bielsku-Białej

W 1992 r. Fundacja SPCzS wsparła inicjatywę Centrum Sztuki „Kontrast” z Bielska-Białej realizującego zadanie „Słowacja”, w ramach którego zorganizowano na terenie Słowacji 10 sesji artystycznych warsztatów teatralnych. Młodzież z Centrum Sztuki „Kontrast” przygotowała wspólnie ze Słowakami z Domu Kultury w Czadcy (Słowacja) spektakl „Dusze we łzach” – 7 scen adaptowanych z prozy Dostojewskiego.

VI Tydzień Kultury Ukraińskiej w Lublinie

W 1993 roku odbył się w Lublinie VI Tydzień Kultury Ukraińskiej. Po raz pierwszy współorganizatorem tej imprezy, obok Koła Naukowego Slawistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ośrodka Polska – Ukraina oraz Teatru NN z Lublina, była Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej. W wygłaszanych referatach zajmowano się tematyką literacką, historyczną oraz polityczną.

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych Nowa Ruda

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych odbywał się w 1995 r już po raz trzeci na terenie gminy Nowa Ruda i wielu miejscowości województwa wałbrzyskiego. W Festiwalu biorą udział zespoły polskie i zagraniczne z różnych krajów. Były już zespoły z Boliwii, Czech, Ekwadoru, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Portugalii, Ukrainy i Włoch.. Pobyt grup artystycznych wiąże się z możliwością ukazania piękna Ziemi Wałbrzyskiej, jej walorów turystycznych i kulturalnych.

Festiwal Świat Literacki

W 1994 i 1995 r odbyły się w Warszawie dwa międzynarodowe Festiwale Świat Literacki współorganizowane przez Fundację Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej i Fundację na Rzecz Popularyzacji Literatury Światowej. Festiwale prezentują współczesną poezję i prozę Polski oraz innych krajów europejskich i poza europejskich, jak Słowacja. Ukraina, Węgry, Czechy, Rosja Niemcy, Francja i Izrael Festiwale promują najciekawsze utwory znaczących autorów młodszego pokolenia.

Z okazji Festiwalu zostało wydanych 8 książek.

W trakcie Festiwalu odbywały się wieczory autorskie, w których wzięli udział zaproszeni z zagranicy goście, jak również pisarze i poeci polscy młodszego pokolenia.

Myślą przewodnią Forum Literackiego w roku 1995 było: „Pytanie o jedność, pytanie o jedyność”; w roku 1995 „Polsko – niemieckie dialogi literackie”. W forum głos zabierali pisarze, krytycy, wydawcy, tłumacze i politycy.

Fotografie dokumentalne z archiwów KGB. Historia Gułagu.

Fundacja sfinansowała w ramach dotacji indywidualnej koszty materiałów fotograficznych Tomaszowi Kiznemu, fotografowi z Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi”. Zaproszony on został przez Historyczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Memoriał” w Moskwie do udziału w programie „Historia Gułagu”.