Publikacje za darmo.Publikace zdarma

Polecamy do pobrania publikacje odnoszące się do Solidarności Polsko-Czesko-Slowackiej. W miarę pojawiania się nowych wydawnictw będziemy aktualizować listę.

Nabízíme k rozebrání publikace vztahující se k činnosti Polsko-československé solidarity. Objeví-li se nové tituly, budeme seznam průběžně aktualizovat.

 1.  P. Blažek, G. Majewski: Spotkamy się w Polsce ; Pamięć i Przyszłość nrhttp://opip.megiteam.pl/files/0003/1164/KW_pip_nr_2_s38.pdf
 2.  Przez granicę. Polacy–Czesi w XX wieku na łamach „Karty” https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/przez-granice-polacy-czesi-w-xx-wieku-na-lamach-karty/                                                                                                                                                                                     V češtině.
  Přes hranici. Poláci–Češi ve 20. Století na stránkách „Karty”  https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/pres-hranici/     
 3. J. Walczak, Inicjatywy społeczno-kulturalne na pograniczu polsko-czeskim po 1989 r. a dziedzictwo Solidarności Polsko-Czechosłowackiej    https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4352/Inicjatywy_spoleczno-kulturalne_na_pograniczu_polsko-czeskim_po_1989_r._a_dziedzictwo_Solidanosci_Polsko-Czesko-Slowackiej.pdf?sequence=1     
 4.  K. Dworaczek, Na górskich szlakach; Pamięć.pl   http://www.polska1918-89.pl/pdf/na-gorskich-szlakach,4865.pdf    
 5. P. Blažek, Dějiny Polsko–československé solidarity. Vztahy československé a polské opozice v letech 1976–1989; Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českých dějin         https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjeouybwITkAhU5AxAIHee3C0sQFjAJegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2Fzzp%2Fdownload%2F140008937&usg=AOvVaw0tRhGhF3ehfnktqZIewUH0
 6. J. Walczak,  Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji w latach 1978-1989;     https://issuu.com/ziemia_klodzka_pismo/docs/ziemia_klodzka_nr_240_7-2014      W pliku pdf: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/J.Walczak.pdf   
 7.   M. Kebrtová , Ať nás pojí kultura, aneb dědictví Polsko-česko-slovenské solidarity; Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd       https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/72036/Diplomova_prace_-_Kebrtova.pdf?sequence=1&isAllowed=y                 
 8.  Polsko česko-slovenská Solidarita, ss14-17;   https://m.euro-glacensis.cz/files/zpravodaje_cz/numer5-cz.pdf
 9. P. Blažek, Ł Kamiński, G. Majewski, Droga do Wyszehradu dokumenty opozycji polskiej i czechosłowackiej 1977-1989,  Cesta k Visegrádu, Dokumenty polské a československé opozice 1977-1989 – Droga do Wyszehradu Blazek Kaminski Majewski