Rocznica samospalenia Jana Palacha

Dziś mija kolejna tragiczna rocznica samospalenia się Jana Palacha. Młodego studenta niepogodzonego z rosyjską okupacją Czechosłowacji. Dokonał on tego czynu by obudzić społeczeństwo pogrążające się w apatii, zmierzające do konformizmu. Jego czyn nie był odosobniony. Palach miał wielu naśladowców. O nich, a także zwłaszcza o nim można się dowiedzieć ze strony internetowej prowadzonej w wielu językach – także po polsku.

Czytaj dalej