Ambasada rosyjska protestuje przeciwko przykryciu pomnika Koniewa w Pradze 6.

Ambasada rosyjska protestuje przeciwko zakryciu pomnika marszałka Koniewa, który został obudowany rusztowaniem oraz folią. Władze Pragi 6 zdecydowały się na to po ostatnim pomalowaniu pomnika przez nieznanego sprawcę. Link do informacji:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zneucteni-ruske-velvyslanectvi-se-zlobi-kvuli-zahaleni-konevova-pamatniku-40294926

By ostudzić nieco zapędy ambasady Rosji, przypominamy świetną piosenką Piwnicy pod Baranami, która w prześmiewczy sposób potraktowała „wielkość” marszałka Koniewa.

Spotkania z kulturą czeską i słowacką – Setkání s českou a slovenskou kulturou – Wrocław 20-27.10.2019

Festiwal 1989

Uwaga! Czesi!” to spotkania z kulturą czeską i słowacką, które odbędą się w dniach 20-27 października 2019 roku we Wrocławiu

Zapraszamy na koncerty, filmy, seminarium i dyskusje dotyczące Europy Środkowej.

Wydarzenie w 30 rocznicę legendarnego „Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej” zorganizowanego przez Solidarność Polsko-Czecho-Słowacką.

Przegląd i międzynarodowe seminarium o Europie Środkowej odbył się we Wrocławiu

kilka miesięcy po wyborach 4 czerwca 1989 i nazwany był „uwerturą” Aksamitnej rewolucji, która miała miejsce dwa tygodnie później.

 

Foto NAF Dementi, archiwum Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Wrocław-Praha

 

Wrocław będzie mieć kolejowe połączenie z Pragą. Czekaliśmy na to prawie 30 lat.                                                                                Wrocław bude mít železniční spojení s Prahou. Čekali jsme na to téměř 30 let …

https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/leo-express-vypravi-od-prosince-vikendove-vlaky-do-polska-budou-jezdit-z-prahy-do-vratislavi.A190813_180813_ln-doprava_form?

 

https://gazetawroclawska.pl/bedzie-bezposredni-pociag-z-wroclawia-do-pragi-kiedy-nim-pojedziemy/ar/c1-14344169

 

Ministr zahraničních věcí České republiky – Minister Spraw Zagranicznych Czech – Tomáš Petříček

 Tomáš Petříček

Ministr zahraničních věcí České republiky pro společnou historii a Polsko-česko-slovenské Solidaritě. Hovoří také o rostoucím počtu Čechů navštěvujících Polsko.

Czeski minister spraw zagranicznych o wspólnej historii i o Solidarności Polsko Czesko Słowackiej. Mówi też o coraz większej ilości Czechów odwiedzających Polskę.

https://www.rp.pl/Publicystyka/305169884-MSZ-Czech-Czesi-odkrywaja-Polske.html

Obchody trzydziestej rocznicy Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem”. Oslavy 30. výročí Festivalu nezávislé československé kultury a mezinárodního semináře „Střední Evropa: Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komercionalismem“

Polska wersja – Česká verze níže

Jesienią bieżącego roku minie trzydziesta rocznica Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem”. To wrocławskie wydarzenie było ukoronowaniem wieloletniej, opozycyjnej wobec komunistycznego reżimu, działalności Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

W listopadzie 1989 roku do Wrocławia przybyła czołówka czeskiej politycznej i artystycznej emigracji oraz wielu intelektualistów polskich i europejskich, a na scenie Teatru Polskiego wystąpili najwybitniejsi czescy bardowie m.in. Karel Kryl i Jarosław Hutka. Do Wrocławia w tym czasie przyjechało, mimo blokady granicy, około dwóch tysięcy Czechów. Wrocław na kilka dni stał się czeskim wolnym miastem.

Niecałe dwa tygodnie później rozpoczęła się „aksamitna rewolucja”, która doprowadziła do upadku systemu komunistycznego w Czechosłowacji. Prezydent Václav Havel nazwał wrocławski festiwal uwerturą do „aksamitnej rewolucji”.

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej pragnie przypomnieć tamte wspaniałe wydarzenia sprzed lat i jednocześnie potwierdzić praktycznie, że wymiana kulturalna i intelektualna pomiędzy Polską a Republiką Czeską niezmiennie ma sens. Wraz z naszymi partnerami w Pradze – My. Activity o.p.s. i Instytutem Polskim – opracowaliśmy projekt obchodów. Planujemy – w dniach 21 pażdziernika-2 listopada – dwa duże koncerty polskich, czeskich i słowackich artystów (Praga, Wrocław), dwa koncerty kameralne we Wrocławiu oraz tydzień kina czeskiego we Wrocławiu. Szczegółowy program obchodów podamy w terminie późniejszym. Szczegółowy program obchodów podamy w terminie późniejszym.

APEL

W związku z planowanymi obchodami trzydziestej rocznicy Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem” poszukujemy świadków tamtych wydarzeń. Kto pamięta tamten czeski listopad we Wrocławiu może podzielić się z nami swą relacją czy dokumentacja fotograficzną. Będziemy wdzięczni za kontakt pod mailowym adresem fspczs@onet.pl


ČESKY

Na podzim tohoto roku uplyne třicet let od konání Festivalu nezávislé československé kultury a mezinárodního semináře „Střední Evropa: Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komercionalismem“.Tato událost, která proběhla ve Vratislavi, byla vyvrcholením mnohaleté činnosti opoziční iniciativy Polsko-československá solidarita.
V listopadu 1989 do Vratislavi přijeli nejvýznamnější představitelé československé politické a kulturní emigrace i řada polských a evropských intelektuálů. Na scéně Polského divadla (Teatr Polski) vystoupili vynikající čeští písničkáři, mj. Karel Kryl nebo Jaroslav Hutka. Navzdory blokádě státních hranic přijelo tehdy do Vratislavi kolem dvou tisíc Čechů. Vratislav se na několik dní stala svobodným českým městem.

O necelé dva týdny později začala sametová revoluce, která přivodila kolaps komunistického režimu v Československu. Prezident Václav Havel nazval vratislavský festival „předehrou sametové revoluce“.
Nadace Polsko-československé solidarity s radostí připomene tehdejší výjimečné události a zároveň míní prakticky potvrdit, že kulturní a intelektuální výměna mezi Polskou republikou a Českou republikou má smysl. Společně s našími partnery v Praze: My, Activity, o.p.s. a Polským institutem připravujeme na dny 21. října a 2. listopadu dva velké koncerty polských, českých a slovenských umělců V Praze a ve Vratislavi a současně týden českého filmu ve Vratislavi. Podrobný program oslav ještě zveřejníme.

VÝZVA

V souvislosti s plánovanými oslavami třiceti let od Festivalu nezávislé československé kultury a mezinárodního semináře „Střední Evropa: Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komercionalismem“ se obracíme na svědky oněch událostí. Ten, kdo si pamatuje onen „český listopad ve Vratislavi“, může se s námi podělit svědectvím či fotodokumenty. Velmi uvítáme, budete-li nás kontaktovat na e-mailové adrese fspczs@onet.pl