Obchody trzydziestej rocznicy Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem”. Oslavy 30. výročí Festivalu nezávislé československé kultury a mezinárodního semináře „Střední Evropa: Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komercionalismem“

Polska wersja – Česká verze níže

Jesienią bieżącego roku minie trzydziesta rocznica Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem”. To wrocławskie wydarzenie było ukoronowaniem wieloletniej, opozycyjnej wobec komunistycznego reżimu, działalności Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

W listopadzie 1989 roku do Wrocławia przybyła czołówka czeskiej politycznej i artystycznej emigracji oraz wielu intelektualistów polskich i europejskich, a na scenie Teatru Polskiego wystąpili najwybitniejsi czescy bardowie m.in. Karel Kryl i Jarosław Hutka. Do Wrocławia w tym czasie przyjechało, mimo blokady granicy, około dwóch tysięcy Czechów. Wrocław na kilka dni stał się czeskim wolnym miastem.

Niecałe dwa tygodnie później rozpoczęła się „aksamitna rewolucja”, która doprowadziła do upadku systemu komunistycznego w Czechosłowacji. Prezydent Václav Havel nazwał wrocławski festiwal uwerturą do „aksamitnej rewolucji”.

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej pragnie przypomnieć tamte wspaniałe wydarzenia sprzed lat i jednocześnie potwierdzić praktycznie, że wymiana kulturalna i intelektualna pomiędzy Polską a Republiką Czeską niezmiennie ma sens. Wraz z naszymi partnerami w Pradze – My. Activity o.p.s. i Instytutem Polskim – opracowaliśmy projekt obchodów. Planujemy – w dniach 21 pażdziernika-2 listopada – dwa duże koncerty polskich, czeskich i słowackich artystów (Praga, Wrocław), dwa koncerty kameralne we Wrocławiu oraz tydzień kina czeskiego we Wrocławiu. Szczegółowy program obchodów podamy w terminie późniejszym. Szczegółowy program obchodów podamy w terminie późniejszym.

APEL

W związku z planowanymi obchodami trzydziestej rocznicy Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem” poszukujemy świadków tamtych wydarzeń. Kto pamięta tamten czeski listopad we Wrocławiu może podzielić się z nami swą relacją czy dokumentacja fotograficzną. Będziemy wdzięczni za kontakt pod mailowym adresem fspczs@onet.pl


ČESKY

Na podzim tohoto roku uplyne třicet let od konání Festivalu nezávislé československé kultury a mezinárodního semináře „Střední Evropa: Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komercionalismem“.Tato událost, která proběhla ve Vratislavi, byla vyvrcholením mnohaleté činnosti opoziční iniciativy Polsko-československá solidarita.
V listopadu 1989 do Vratislavi přijeli nejvýznamnější představitelé československé politické a kulturní emigrace i řada polských a evropských intelektuálů. Na scéně Polského divadla (Teatr Polski) vystoupili vynikající čeští písničkáři, mj. Karel Kryl nebo Jaroslav Hutka. Navzdory blokádě státních hranic přijelo tehdy do Vratislavi kolem dvou tisíc Čechů. Vratislav se na několik dní stala svobodným českým městem.

O necelé dva týdny později začala sametová revoluce, která přivodila kolaps komunistického režimu v Československu. Prezident Václav Havel nazval vratislavský festival „předehrou sametové revoluce“.
Nadace Polsko-československé solidarity s radostí připomene tehdejší výjimečné události a zároveň míní prakticky potvrdit, že kulturní a intelektuální výměna mezi Polskou republikou a Českou republikou má smysl. Společně s našími partnery v Praze: My, Activity, o.p.s. a Polským institutem připravujeme na dny 21. října a 2. listopadu dva velké koncerty polských, českých a slovenských umělců V Praze a ve Vratislavi a současně týden českého filmu ve Vratislavi. Podrobný program oslav ještě zveřejníme.

VÝZVA

V souvislosti s plánovanými oslavami třiceti let od Festivalu nezávislé československé kultury a mezinárodního semináře „Střední Evropa: Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komercionalismem“ se obracíme na svědky oněch událostí. Ten, kdo si pamatuje onen „český listopad ve Vratislavi“, může se s námi podělit svědectvím či fotodokumenty. Velmi uvítáme, budete-li nás kontaktovat na e-mailové adrese fspczs@onet.pl

Wzmocnienie i rozwój społecznych relacji między Polakami i Czechami.

W maju bieżącego roku zakończyliśmy – realizowany z darowizny Fundacji PKO BP – program pod tym właśnie tytułem. W jego ramach sfinansowane zostały niektóre zadania projektu „Śladami Kurierów Wolności” ,                   a ponadto mogliśmy także sfinansować przetłumaczenie na język czeski książki Jarosława Kaczyńskiego oraz rozpocząć przygotowania jej do druku. W Czechach książka ukaże się w połowie przyszłego roku.

Kontynuowaliśmy badania ankietowe dotyczące relacji między Polakami      i Czechami. Dodatkową ilustracją tego, jakie wyobrażenie o sąsiadach mają mieszkańcy obu krajów będą zarejestrowane na taśmie wypowiedzi uczestników cieszyńskiego festiwalu „Kino na Granicy”. Krótki filmik           z wypowiedziami już niedługo zamieścimy na naszej stronie.

Bardzo ważne dla wypracowania planów dalszych działań okazały się robocze polsko-czeskie spotkania w Polanicy Zdroju i Hradcu Kralowym.     W ich trakcie opracowaliśmy miedzy innymi program obchodów trzydziestej rocznicy Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej           i międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – między totalitaryzmem a komercjalizmem”.

PROJEKT „Śladami Kurierów Wolności”

PROJEKT „Śladami Kurierów Wolności” skierowany jest do polskiej i czeskiej młodzieży gmin przygranicznych Lądka Zdroju i Jawornika, która podczas warsztatów, wyjazdów studyjnych i udziału w debatach historyczno-politycznych będzie miała okazję poznać zarówno działania kurierów na „zielonej” granicy jak i drogi do demokracji obu krajów. Młodzi wspólnie wypracują propozycje pielęgnowania pamięci o historii oraz propozycje dalszej współpracy w obecnych realiach. Najważniejsze wydarzenia z poszczególnych działań – spotkania na szlaku „Kurierów Wolności”, spotkania z dawnymi opozycjonistami (debaty polityczno-historyczne w Szczawnie Zdroju i Pradze), wyniki przeprowadzonych przez nich badań sondażowych oraz wyjazdy studyjne – zarejestrowane zostaną na taśmie filmowej, a następnie, jako film edukacyjny przekazane do dolnośląskich szkół średnich, gdzie będą mogły stać się elementem lekcji historii współczesnej lub wiedzy o małych ojczyznach. Uczestnikami debat będą Jarosław Broda, Zbigniew Janas, Grzegorz Majewski, Paweł Skrzywanek, Petr Blažek, Petr Pospichal oraz Roma Rozbroj. Uczestnicy projektu zwiedzą także Pragę i Wroclaw. Na zakończenie zadania odbędzie się w Kłodzku konferencja podsumowująca „Demokracja w Plecakach Noszona”, na którą zaproszeni zostaną samorządowcy gmin przygranicznych obu krajów, nauczyciele, działacze społeczni i lokalna społeczność. Konferencję poprzedzi happening zorganizowany w centrum Kłodzka, tematyka nawiązujący do idei projektu.

ZAKŁADANE CELE:
1. Przekazanie młodym Polakom i Czechom wiedzy o tradycjach wolnościowych obu narodów
2. Zainteresowanie ich kulturą sąsiadów i wypracowanie propozycji wspólnych działań.
3. Uświadomienie lokalnym decydentom i działaczom NGO’s potrzeby włączenia do bilateralnych planów współpracy projektów skierowanych na młodzież i razem z nią budowanych.
4. Zainteresowanie problematyką objętą projektem nauczycieli szkół średnich (wychowanie obywatelski, historia najnowsza).

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”.

Otrzymaliśmy także wsparcie od Fundacji KGHM „Polska Miedź”, Fundacji PKO BP oraz Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A