Artykuł wprowadzający w projekt „Tajemnice Borówkowej Góry”

”Tajemnice Borówkowej Góry” – nowy projekt Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Autor: Magda Nowakowska

Zdjęcia: Magda Nowakowska

Projekt „Tajemnice Borówkowej Góry”, którego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, skierowany jest do uczniów szkół średnich z Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju i Legnicy. Jego celem jest rozwinięcie literackiego potencjału młodych ludzi. Zakłada przeprowadzenie konkursu literackiego na najlepsze opowiadanie nawiązujące tematyką do wydarzeń w Sudetach, a dokładnie na Borówkowej Górze, z czasów działań polskiej i czechosłowackiej opozycji demokratycznej. Wydarzenia historyczne mają być tłem wymyślonej przez uczestników dowolnej akcji. Konkurs poprzedzony będzie warsztatami historycznymi i literackimi w każdej ze szkół. Prowadzącymi warsztaty historyczne będą inicjatorzy utworzenia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej oraz uczestnicy tajnych spotkań na Borówkowej Górze. Warsztaty literackie, które już się rozpoczęły, prowadzone są przez nauczycieli danej szkoły. W trakcie pisania opowiadań młodzi autorzy będą mogli korzystać z konsultacji historycznych i literackich Uzupełnieniem warsztatów w każdej ze szkół będzie wystawa fotograficzna „Zanim nadeszła Wolność”. Aby lepiej poczuć atmosferę tamtych wydarzeń młodzież z Lądka Zdroju i Bystrzycy wybrała się na Borówkową Górę. Bystrzyczanie mieli okazje wysłuchać opowieści koordynatora kurierów lądeckich – Wartka Martynowskiego, a na szczycie spotkali się z współautorem książki „Ponad Granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej” Grzegorzem Majewskim.

Nasz projekt nie tylko przyczyni się do rozwinięcia literackich zdolności młodzieży, ale poszerzy ich wiedzę o tradycjach wolnościowych i solidarnościowych, poprzez przybliżenie im działań Kurierów Wolności w Sudetach – czyli w ich najbliższym sąsiedztwie . Prowadzone przez naszą Fundację wcześniejsze projekty, a w ich ramach wywiady, pokazują jak niewielka jest wiedza lokalnej społeczności o działaniach ludzi, często ich sąsiadów, którzy z narażeniem życia przenosili przez polsko-czechosłowacką granicę zakazaną literaturę czy materiały drukarskie. Na lekcjach historii czy wiedzy o społeczeństwie nie mówi się wiele, lub nie mówi się w ogóle, o takich wydarzeniach historycznych jak tajne spotkania opozycjonistów Polski i Czechosłowacji na Borówkowej Górze. Wyposażenie młodych ludzi w wiedzę z nie tak odległej historii Polski, której świadkami były otaczające góry, przyczyni się niewątpliwie do wzmocnienia tożsamości lokalnej.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na początku października tego roku.