Charytatywna

Obozy dla dzieci białoruskich

W latach 1995 – 97 Fundacja, wspólnie z Niezależnymi Związkami Zawodowymi z Białorusi, organizowała letnie obozy dla dzieci z ubogich i patologicznych rodzin z Białorusi.

Dzięki staraniom Fundacji dzieci są przyjmowane przez Caritas Ziemi Płockiej, który zapewniał im prze 2 tygodnie mieszkanie i utrzymanie nad Zalewem Zegrzyńskim. Strona białoruska pokrywała koszty podróży i opiekunów. Fundacja organizowała dzieciom wycieczkę do Warszawy.

Wycieczka dzieci z Litwy i Kazchstanu

W lipcu 1998 r. Fundacja zorganizowała jednodniowy pobyt w Warszawie grupę 40 dzieci z Litwy i z Kazachstanu wraz z opiekunami, zapewniając im możliwość odpoczynku po podróży, śniadanie oraz obiad (Ośrodek Pomocy Społecznej na Woli, Bank Żywności, Mac Donald`s)

Pomoc żywnościowa dla uchodźców czeczeńskich w Polsce

W 2002 r. Fundacja, przy wsparciu Fundacji Bank Żywności SOS, zorganizowała pomoc żywnościową dla dwudziestojednoosobowej społeczności uchodźców czeczeńskich zamieszkałych w Komorowie pod Warszawą.