Partnerstwo lokalne

Partnerstwo Lokalne. Prezentacja Doświadczeń

W dniach 1.01 – 30.04.2003 realizowano program „Partnerstwo lokalne. Prezentacja Doświadczeń”. Celem programu była prezentacja polskich doświadczeń z współdziałania lokalnych władz, mediów i organizacji pozarządowch dla uczestników z Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

Nadzór nad realizacją Programu sprawowała Rada w składzie Andrzej Wielowieyski (Przewodniczący), Krzysztof Brzózka, Anna Hejman, Paweł Kowal, Wojciech Kozak, Małgorzata Naimska, Marek Przybylik, Jarosław Szostakowski.

Program „Partnerstwo Lokalne. Prezentacja Doświadczeń” był zorganizowany przez Fundację Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej, we współpracy z kaliningradzką Fundacją „Dom”.

W okresie 10.02 – 11.04.2003 zorganizowano pięć staży w których wzięło udział 21 uczestników reprezentujących władze, organizacje pozarządowe oraz media lokalne z czterech rejonów Obwodu Kaliningradzkiego (Czerniachowski, Bałtyjski, Bagrationowski i Kaliningradzki). Podczas tygodniowych pobytów w Polsce kursanci mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami we współpracy lokalnej trzech sektorów. Spotykali się z przedstawicielami samorządów (władze m.st. Warszawy, dzielnic Ochota i Włochy), miast i gmin (Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin), organizacji pozarządowych (m.in. Fundacja „Nasza Ziemia”, Biuro Porad Obywatelskich, Centrum Aktywności Lokalnej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Inicjatyw Pozarządowych, Helsinska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Hipotermia, Stowarzyszenie „Aslan”, Centrum Promocji Kobiet, Polska Akcja Humanitarna, ), gazet i dodatków lokalnych (m.in. Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Wołomiński, Życie Warszawy, Gazeta Wyborcza, Rzecz Pospolita, Super Expres) oraz innych instytucji (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, Fundacja Hospicjum Onkologiczne, Towarzystwo Opieki nad zabytkami, Dom Dziecka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Klub Sportowy „Przyszłość”).

9 kwietnia 2003 r. w Kaliningradzie zorganizowano seminarium podsumowujące realizację programu. W seminarium, oprócz przedstawicieli organizatorów, wzięli udział uczestnicy programu, przedstawiciele władz i lokalnych mediów.

Polskie doświadczenia posłużyły stażystom w sformułowaniu nowych pomysłów i projektów lokalnych („Czyste Miasto – Czysta Ziemia” – projekt czerniachowski na konkurs grantowy Małe Miasteczka), stworzenie Centrum Informacyjne-Turystycznego miasta Czerniachowsk oraz pozwoliły na pozyskanie polskich partnerów w realizacji swoich zamierzeń (np. projekt biblioteczny z Czerniachowska we współpracy z Biblioteka Publiczną Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa.). W trakcie przygotowanie otwarcia ośrodka hipoterapii w Czerniachowsku na wzór Fundacja Hipoterapii w Warszawie. Została nawiązana współpraca bałtijskiego oddziału Kaliningradzkiej Regionalnej Młodzieżowej Organizacji Społecznej „SATORI” z Stowarzyszeniem Aslan w Warszawie.

Program finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.