Czeska prasa internetowa i drukowana

  1. Bardzo dobra, darmowa strona o dużej ilości informacji z Czech i świata. Pismo założone w roku 1893, z przerwą od liwidacji przez komunistów w roku 1952. W 1987 roku nielegalnie zaczęło wychodzić staraniem kilku dysydentów. Byli to Jiří Ruml, Jiří Dienstbier i Ladislav Hejdánek Nie bez znaczenia jest też, że o Polsce pisze w niej wielka nasza przyjaciółka, była dysydentka Petruška Šustrová https://www.lidovky.cz/
  2. Kolejna strona, gdzie także znajdziemy sporo informacji https://www.ceskenoviny.cz/
  3. Następna ogólnoczeska strona https://www.aktualne.cz/
  4. Natępna ogólnoczeska strona https://www.ctk.cz/
  5. Kolejne informacje można pozyskać i tuta: https://www.noviny.cz/
  6. Głos-czasopismo Polaków z Czech i Moraw, wychodzące 2 razy w tygodniu. Założone w 1945 roku, pierwotnie wydawane nakładem Komunistycznej Partii Czechosłowacji, po roku 1989 zaprzestano współpracy. https://glos.live/
  7. „Hospodářské noviny”- dziennik poświęcony ekonomice i polityce. Założony w 1990 roku, jego jedynym właścicielem jest Zdeněk Bakala https://ihned.cz/