KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ

-Zadania publicznego FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY w formie wspierania zadania publicznego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod tytułem „Spotkania w Sieci i nie tylko”

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki pozwolą na określenie słabych i mocnych stron projektu – będziemy wdzięczni za jej wypełnienie.

Link do ankiety jest poniżej:

https://forms.gle/H4uMV4Ci4xjnbeYw5