Nowy numer pisma TOPOS – poświęcony Czechom

Ukazał się właśnie pierwszy tegoroczny numer dwumiesięcznika literackiego „Topos”, w którym znajdą Czytelnicy obfitą prezentację dwudziestowiecznej i współczesnej literatury czeskiej (Hrabal, Zahradníček, Kroutvor, Červenka, Doležal0. Obok tekstów literackich – historycznoliterackie komentarze, recenzje                     i pasjonujące rozmowy o Republice Czeskiej i o literaturze naszych południowych sąsiadów.

Warto zwrócić na ten numer uwagę także z powodu dwóch dodatków. Są to dwie książeczki, każda ze znakomitą treścią. Jedna to poezja, której autorem jest Maciej Bieszczad. Druga autorstwa Jarosława Jakubowskiego, napisana w stylu prozy poetyckiej. Mamy więc ogromną ucztę duchową- Czechy oraz nasi poeci.

dav