Rocznica samospalenia Jana Palacha

Dziś mija kolejna tragiczna rocznica samospalenia się Jana Palacha. Młodego studenta niepogodzonego z rosyjską okupacją Czechosłowacji. Dokonał on tego czynu by obudzić społeczeństwo pogrążające się w apatii, zmierzające do konformizmu. Jego czyn nie był odosobniony. Palach miał wielu naśladowców. O nich, a także zwłaszcza o nim można się dowiedzieć ze strony internetowej prowadzonej w wielu językach – także po polsku.

Czytaj dalej

Odszedł Jurek Kronhold

Wczoraj zmarł Jurek. Nie będziemy publikować jego biogramu, jeśli ktoś chce zajrzy do wikipedii lub na naszą stronę http://spczs.eu/wordpress/ludzie-spczs/ Postanowiliśmy opublikować kilka wspomnień o naszym koledze i wybitnym Polaku, zasłużonym zarówno dla naszej wolności, jak i dla wspólnej historii polsko – czesko – słowackiej. W związku z wybranym zdjęciem, dodamy, że Jurek był tym poetą, który jako jeden z pierwszych

Czytaj dalej

Żegnamy Marynę Miklaszewską

Polska poniosła ogromną stratę. W wieku 75 lat odeszła Maryna Miklaszewska. Opozycjonistka okresu komunizmu. Autorka tekstów, sztuk, a dla nas – pierwsza i najważniejsza tłumaczka tekstów czechosłowackich dysydentów. Jej szczytowe osiągnięcie w tym zakresie, to tłumaczenia Karela Kryla, czechosłowackiego barda praskiej wiosny, przyjaciela Jacka Kaczmarskiego. W latach osiemdziesiątych nakładem podziemia wydano kasetę z piosenkami Karela Kryla. Śpiewali je sam autor,

Czytaj dalej
1 2 3 20