Zanim nadeszła wolność

W ramach projektu „Zanim nadeszła wolność” w dniach 8.09.2020 do 15.10.2020 w Legnicy, w V Liceum Ogólnokształcącym odbyła się wystawa pt. „Szlak do Wolności”. W ramach projektu do oprowadzania zostali przeszkoleni uczniowie szkoły, którzy w ciekawy i zrozumiały dla rówieśników przekazywali nabytą wiedzę na temat wspólnej historii Polski i Czech.

Rozpoczęcie wystawy zostało uświetnione koncertem Antoniego Murackiego, który wraz z dwoma muzykami wykonywał utwory z repertuaru Jacka Kaczmarskiego oraz Karela Kryla.

Historia, jak opowiadali później zwiedzający niezwykła. ciekawa głównie dlatego, że nieznana, chociaż postacie na planszach w dużej mierze historyczne, znane czasem z telewizji, a nawet z podręczników. Właśnie podręczniki, te wcale nie informują o tych wydarzeniach, a wszyscy zwiedzajacy wychodzili z przeświadczeniem, że to ważna cześć naszej wspólnej, polsko-czeskiej historii.

Na 25 planszach odwiedzający mogli zobaczyć jak nasze dwa sąsiednie kraje przeszły erę komunizmu, ile wydarzeń rozgrywało się równolegle. Bunt w Czechosłowacji w 1953 roku, w Polsce w 1956. Praska Wiosna w 1968 roku, a w Polsce wystąpienia studentów w obronie „Dziadów”. W Czechosłowacji okupacja sowiecka, w Polsce krótko po tym grudzień 1970 i krwawe rozprawienie się z robotnikami. W 1976 założenie KORu , w 1977 w Czechosłowacji powstaje Karta 77.

Młodzież, ale i dorośli dowiedzieli się o spotkaniach na granicy, o przemycaniu nielegalnych wydawnictw, powielaczy czy nawet sprzętu radiowego do nadawania własnych audycji. Kilka plansz poświęconych jest wydarzeniu, które było szczytem działalności Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej- koncertom i spotkaniom seminaryjnym we Wrocławiu w dniach 3-5 listopada 1989 (na 2 tygodnie przed demonstracjami w Pradze).  Vaclav Havel powiedział o tym wydarzeniu , że było „uwerturą do Aksamitnej Rewolucji”.

Wystawa nauczyła zwiedzających, że zawierane przyjaźnie przydają się zawsze, a szczególnie w trudnych czasach. Pamiętać też należy o przyjaciołach, kiedy nam jest już trochę lepiej, a on nadal cierpi. Owoce tej przyjaźni były trudne do przecenienia, dzięki nim w trudnym dla nas okresie negocjacji ze Związkiem Sowieckim w sprawie wycofania wojsk z Polski, Czechosłowacja okazała nam prawdziwą solidarność odmawiając rozmów z pominięciem Polski. Praca nad zbliżeniem narodów Polski, Czech i Słowacji nadal trwa, na kolejnych zdjęciach widać grupy ludzi, uczestników wydarzeń z lat 70/80, którzy spotykają się nadal, ale są też i nowi, młodsi.

1 2