Irena Pavlasová

Polsko 2020

Koncem měsíce srpna v ranních hodinách nasedáme na Ostravském hlavním nádraží do vlaku Euro City Sobieski plni očekávání se setkáním z Baltickým mořem. Cesta příjemně ubíhala a tak nám již brzy dál znát důstojně se tyčící křižácký hrad Malbork, že za chvíli budeme v cíli naší cesty. Svou vytouženou dovolenou jsme měli naplánovánu v Gdaňsku. Během cesty tramvají číslo jsme viděli, že město se opravuje a mnoho míst bylo obehnáno plotem, jelikož zde právě probíhá rekonstrukce chodníků. Kemp Stogi nr 218 se nachází nedaleko pláže, je rozložen v mírně kopcovitém terénu porostlém vzrostlými borovicemi. Disponuje rekreačními chatkami a místy pro zbudování stanů. Ubytovaní lidé zde mají k dispozici hygienická zařízení a občerstvení v nedalekém bufetu Muszelka. Celkově působí kemp příjemným dojmem, je zde čisto a okolo cesty jsou vysázeny květiny.

Naše první procházka nás zavedla do blízkého lesoparku u něhož se nachází Pustý stav. Nádherné místo, které v dávných dobách sloužilo lidem k rekreaci jako koupaliště. S výstavnou parkoviště blízko pláže Stogi pak popularita tohoto přírodního koupaliště pomalu klesala a lidé začali více navštěvovat nedalekou pláž. V současné době jsou okolo rybníka zbudovány stezky vedené lesem a jsou hojně využívány k procházkám a projížďkám na kole.

Následné ráno nás vzbudilo slunce, což jsme vítali s nadšením, jelikož předpověď počasí říkala něco jiného. Proto jsme vyrazili jen tak na malou procházku k moři. Rozsáhlá pláž byla liduprázdná a my se vydali po ní směrem k rádio majáku. Po cestě jsme si máčeli nohy v mořských vlnách. Nekonečná pláž zlatavého písku lemovaná dunami porostlými keři a borovicemi působila uklidňujícím dojmem. Zpáteční cestu jsme si vybrali lesem. Měli jsme zde také možnost prohlédnout si bunkry z válečné doby. U všech opevnění jsme si přečetli informace o historii vzniku a účelu staveb. Většina z bunkrů sloužila jako obrana pevniny již od roku 1911. V lese bylo ticho, které doplňovaly vzdálené zvuky moře. Naše původně plánovaná procházka se tak značně prodloužila a já cítila, jak ze mne opadá za měsíce nastřádaná únava. Tuto dopolední procházku jsem pak nazvala duševními lázněmi.

Odpoledne nám vyplnila návštěva historického centra města Gdaňsk. Naše kroky vedly přes Zlatou bránu dále okolo Radnice. Pozornost jsme věnovali známé fontáně s Neptunem, kde se mnozí turisté fotografovali. Taktéž jsme učinili také my. Dále jsme kráčeli Dlouhým trhem až k přístavišti. Z dálky bylo vidět vyhlídkové kolo. Budovy města jsou skvostným architektonickým dílem v duchu starodávných přístavišť. Stavbám je věnována odborná pozornost při jejich rekonstrukci je zachována spousta dobových prvků. Naší pozornosti neunikla ani budova městské tržnice, která je uvnitř moderně vybavena a slouží ke svému původnímu účelu tj nákupům. Bylo zde mnoho rozličného zboží s bohatým výběrem potravin a nápojů. Město se také pyšní mnoha kostely a katedrálami, které stojí za shlédnutí. Například Mariánská Bazilika, či kostel Svaté Kateřiny, který je stále rekonstruován po požáru v roce 2006 a získává tak svou původní vzhled.

Z města Gdaňsk také pravidelně vyplouvá loď na poloostrov Hel kam jsme se během naší dovolené také vypravili. Plavba začíná v centru města nedaleko Zelené brány a pokračuje technickým zázemím lodní dopravy města. Probíhaly zde nakládky materiálu, opravy velkých lodí. Tato podívaná opravdu stála za to. Těsně před vyplutím na moře míjíme památník na poloostrově Westerplatte, který připomíná vpád německých vojsk do Polska 1.9.1939 a započetí 2. světové války. Samotná plavba trvala 2,5 hodiny. Velkou její část jsme sledovali z horní paluby, která byla otevřena. Výhledy jsme nejen na otevřené moře, ale také na zajímavé pobřeží. Od města Sopot pře Orlevský klif až po Gdyni.

Na poloostrově Hel jsme se prošli podél moře chodníkem po písečných dunách, které tvoří přírodní unikát. Nezapomenutelný zážitek jsme také zažili na samé špičce této země. Nádherný výhled na širé moře doplněný vůní zdejších stromů a zpěvem ptáků nás naplnil klidem a pohodou.
Také dnes s odstupem času velmi rádi na tuto dovolenou u Baltu rádi vzpomínáme a plánujeme se zde vrátit.


Ostrava, 15.11.2020