Zajímavé weby pro Čechy o Polsku

  1.    Polský institut v Praze.   https://www.polskyinstitut.cz/   ,  https://www.facebook.com/polskyinstitut/
  2.    POLSKO krásné mista tipy na dovolenou zajímavosti:   https://www.facebook.com/groups/162085277752648/
  3.     Kempování a cestování v Polsku: https://www.facebook.com/groups/kempovaniacestovanivpolsku/
  4.    Polsko – Češi a Slováci v Polsku:  https://www.facebook.com/Polsko.Polska/
  5.    Polské Karpaty – Tatry, Beskydy, Bieszczady a další: https://www.facebook.com/groups/polskekarpaty/
  6.    Dovolená Polsko (komerční stránka):  https://www.facebook.com/DovolenaPolsko/
  7.    Zprávy z Polska: https://www.facebook.com/zpravyzPolska/
  8.                                                                                                             Kempujeme s Klárou – All4Camper                         https://all4camper.com/cs/category/kempovani-a-cestovani-v-polsku/