Jarosław Broda odznaczony przez Republikę Czeską

Jarosław Broda prezentuje otrzymane odznaczenie oraz dyplom. Obok stoi ambasador Czech

Jarosław Broda (w środku) prezentuje dyplom oraz medal. Z prawej strony stoi ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb.

Z wielką przyjemnością informujemy, że ambasador Republiki Czeskiej pan Ivan Jestřáb  w dniu 28 października 2021 r. odznaczył uczestnika Solidarności Polsko Czesko Słowackiej Jarosława Brodę. Przyznany medal nosi nazwę „Za zasługi dla dyplomacji”.

Przyznanie odznaczeniu naszemu koledze w tym tak trudnym dla obu naszych krajów okresie, jest uznaniem dla pracy jaką Jarosław Broda włożył w zbliżenie pomiędzy Polakami a Czechami. Nie była to praca zwykła, a zagrożona utratą wolności, zdrowia a nawet życia. Od lat osiemdziesiątych współtworzył z grupą przyjaciół podziemną organizację zwaną w  tamtym czasie pod nazwą „Solidarność Polsko-Czechosłowacka”. W jej ramach zajmował się redakcją nielegalnego pisma „Biuletyn Solidarności Polsko -Czechosłowackiej”, a także uczestniczył w spotkaniach na granicy jako kurier przenosząc nielegalne wydawnictwa, także w języku czeskim, drukowane w Polsce.

Od lat siedemdziesiątych uczestniczył w opozycji antykomunistycznej. W roku 1980 zaangażował się w udział w legendarnym strajku w zajezdni autobusowej we Wrocławiu na ulicy Grabiszyńskiej (dziś Centrum Zajezdnia). W okresie szesnastu miesięcy legalnego funkcjonowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” pracuje jako redaktor naczelny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce internowany. Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności, nadal pracował w Solidarności, tym razem już podziemnej.

Inna, całkiem odmienna aktywność to pisanie wierszy. W latach komunizmu publikował je w podziemnych wydawnictwach. Zarówno prasie jak i tomikach poezji.

Jarosław Broda jest dzisiaj dyrektorem programowym Polskiego Radia Wrocław, ale w ramach swojej społecznikowskiej działalności pracuje w Fundacji Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej. Jest organizatorem licznych wydarzeń, konkursów, koncertów oraz inicjatorem wydania książek o tematyce polsko-czeskiej. 

Jarosław Broda i Grzegorz Majewski przy planszy opowiadającej historę Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

Jarosław Broda (z lewej) opowiada anegdotę na temat spotkań na granicy w latach osiemdziesiątych. Z prawej Grzegorz Majewski, badacz historii Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Biogram Jarosława Brody w całości dostępny na stronie Encyklopedii Solidarności dostępny poniżej, by do niego przejść naciśnij przycisk.