Spotkania z kulturą czeską i słowacką – Setkání s českou a slovenskou kulturou – Wrocław 20-27.10.2019

Festiwal 1989

Uwaga! Czesi!” to spotkania z kulturą czeską i słowacką, które odbędą się w dniach 20-27 października 2019 roku we Wrocławiu

Zapraszamy na koncerty, filmy, seminarium i dyskusje dotyczące Europy Środkowej.

Wydarzenie w 30 rocznicę legendarnego „Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej” zorganizowanego przez Solidarność Polsko-Czecho-Słowacką.

Przegląd i międzynarodowe seminarium o Europie Środkowej odbył się we Wrocławiu

kilka miesięcy po wyborach 4 czerwca 1989 i nazwany był „uwerturą” Aksamitnej rewolucji, która miała miejsce dwa tygodnie później.

 

Foto NAF Dementi, archiwum Ośrodka Pamięć i Przyszłość.