Polska czechofilia a czytelnictwo. Czy Polacy czytają czeską literaturę? Polská čechofilie a čtenářství. Čtou Poláci českou literaturu?

Polska poetka i tłumaczka w artykule opisuje stan czytelnictwa czeskiej literatury i poezji w Polsce. Bardzo wnikliwie pisze o wydawnictwach zajmujących się m.in. czeską literaturą i poezją. Opisuje jej przyzwoity stan w literaturze pięknej, niedostatki w wydawaniu poezji. Zwraca uwagę na małe zaangażowanie czeskiego rządu w promocję swojej literatury, a szczególnie poezji. Oczywiście wiele z dzieł czeskich autorów by nie wysżło, gdyby nie czeskie Ministerstwo Kultury, ale w tak dużym kraju jak Polsca należałoby oczekiwac większego zaangażowania.
Autorka pokazuje także „pokoleniowość” w ulubionych czeskich autorach, gdzie starsze generacje Polaków uwielbiają Szwejka, a młodsze już go pewnie nie zna. Jedyne co w tej dość dokładnej analizie brakuje, to większej uwagi na książki historyczne. Niezrozumiałe jest całkowite pominięcie pozycji, która już była po raz drugi wydana w Polsce, a raz w Czechach. Książki o naszej wspólnej historii, napisanej przez dwóch Polaków i jednego Czecha. O historii Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Mimo to tekst zasługuje na uwagę. Zapraszamy do osobistego przeczytania – link do tekstu poniżej:

https://www.czechlit.cz/cz/feature/polska-cechofilie-a-ctenarstvi-ctou-polaci-ceskou-literaturu/