Żegnamy wielkiego Czecha, przyjaciela Polski i Polaków

Petr Uhl z rodziną.

Zmarł Petr Uhl (1941-2021)… Dla nas członków Solidarności Polsko Czesko Słowackiej znajomość z Nim była Wielkim Honorem. Parafrazując znane powiedzenie „Jego serce biło zawsze po lewej stronie”. Był sygnatariuszem Karty 77, a także współzałożycielem Komitetu Obrony Niesłusznie Oskarżonych (VONS). Petr Uhl został po raz pierwszy aresztowany w 1969 r, jako uczestnik rewolucyjnego Ruchu Młodzieży, który skupiał głownie artystyczna młodzież z Pragi. W 1971r został skazany na 4 lata więzienia za „próbę obalenia republiki”. Jako sygnatariusz Karty 77 był więźniem przez kolejnych przeszło 5 lat. ostatni raz czechosłowacki reżim komunistyczny aresztował Go 19 listopada 1989r. Był Wielkim Przyjacielem Polski i Polaków, uczestnikiem „spotkań na granicy”. Mocno zaangażował się w zmiany polityczne po 1989r. Należał do Forum Obywatelskiego. Był politykiem , parlamentarzystą, a pod koniec życia dziennikarzem i komentatorem politycznym. Nigdy nie krył swoich lewicowych poglądów. W swoim życiu protestował zarówno przeciwko radzieckiej interwencji i okupacji Czechosłowacji, jak też amerykańskiej wojnie w Wietnamie. Jego pogląd o niehumanitarności i niesprawiedliwości wypędzenia obywateli czechosłowackich narodowości niemieckiej na mocy tzw. ‘dekretów Benesza” budził duże kontrowersje i dyskusje społeczne i polityczne. Był zawsze obrońcą praw mniejszości i słabszych. Sprzeciwiał się dyskryminacji Romów i wspierania polityki Izraela wobec Palestyńczyków. Kiedy tylko pozwalało mu zdrowie chętnie przyjeżdżał do Polski i do Wrocławia. Miał tutaj swoich Przyjaciół. Dyskusje z Nim były zawsze inspirujące i ciekawe. Był laureatem wielu odznaczeń i nagród. Również staraniem Solidarności Polsko Czesko Słowackiej otrzymał najwyższe polskie odznaczenia.

Tekst Paweł Skrzywanek.

fotografia z archiwum rodzinnego Sašy Uhlovej – córki Petra Uhla. Dziękujemy za zgodę na publikację.