PROJEKT „Śladami Kurierów Wolności”

PROJEKT „Śladami Kurierów Wolności” skierowany jest do polskiej i czeskiej młodzieży gmin przygranicznych Lądka Zdroju i Jawornika, która podczas warsztatów, wyjazdów studyjnych i udziału w debatach historyczno-politycznych będzie miała okazję poznać zarówno działania kurierów na „zielonej” granicy jak i drogi do demokracji obu krajów. Młodzi wspólnie wypracują propozycje pielęgnowania pamięci o historii oraz propozycje dalszej współpracy w obecnych realiach. Najważniejsze wydarzenia z poszczególnych działań – spotkania na szlaku „Kurierów Wolności”, spotkania z dawnymi opozycjonistami (debaty polityczno-historyczne w Szczawnie Zdroju i Pradze), wyniki przeprowadzonych przez nich badań sondażowych oraz wyjazdy studyjne – zarejestrowane zostaną na taśmie filmowej, a następnie, jako film edukacyjny przekazane do dolnośląskich szkół średnich, gdzie będą mogły stać się elementem lekcji historii współczesnej lub wiedzy o małych ojczyznach. Uczestnikami debat będą Jarosław Broda, Zbigniew Janas, Grzegorz Majewski, Paweł Skrzywanek, Petr Blažek, Petr Pospichal oraz Roma Rozbroj. Uczestnicy projektu zwiedzą także Pragę i Wroclaw. Na zakończenie zadania odbędzie się w Kłodzku konferencja podsumowująca „Demokracja w Plecakach Noszona”, na którą zaproszeni zostaną samorządowcy gmin przygranicznych obu krajów, nauczyciele, działacze społeczni i lokalna społeczność. Konferencję poprzedzi happening zorganizowany w centrum Kłodzka, tematyka nawiązujący do idei projektu.

ZAKŁADANE CELE:
1. Przekazanie młodym Polakom i Czechom wiedzy o tradycjach wolnościowych obu narodów
2. Zainteresowanie ich kulturą sąsiadów i wypracowanie propozycji wspólnych działań.
3. Uświadomienie lokalnym decydentom i działaczom NGO’s potrzeby włączenia do bilateralnych planów współpracy projektów skierowanych na młodzież i razem z nią budowanych.
4. Zainteresowanie problematyką objętą projektem nauczycieli szkół średnich (wychowanie obywatelski, historia najnowsza).

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”.

Otrzymaliśmy także wsparcie od Fundacji KGHM „Polska Miedź”, Fundacji PKO BP oraz Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *