Droga do Wyszehradu-dyskusja online

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 o godzinie 18.00 zapraszamy na wydarzenie online.

 

Udział wezmą:

Łukasz Kamiński (1973) Prezes i fundator Instytutu Pawła Włodkowica Historyk, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkuset publikacji naukowych i popularyzatorskich. W latach 2000-2016 związany z Instytutem Pamięci Narodowej, 2011-2016 prezes IPN. Od listopada 2017 prezes Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia.

Pter Blažek (1973) Czeski historyk. Pracuje w Instytucie Badań nad Reżimami Totalitarnymi i jest Przewodniczącym Wydziału Pracowników Naukowych Instytutu. Jest zastępcą dyrektora Centrum dokumentacji reżimów totalitarnych. Autor wystawy historycznej czeskiego Muzeum Narodowego otwartej w 2019 r. w domu rodzinnym Jana Palacha (Památník Jana Palacha). Badacz historii opozycji czeskiej okresu komunizmu, współautor książki „Ponad granicami – historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”.

Mirosław Jasiński (1960) Ukończył w 1986 studia z zakresu filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1980 był współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UWr. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, należał do inicjatorów podziemnego ruchu Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Od 1987 był współredaktorem „Biuletynu SPCz”. W latach 1990–1991 był radcą ambasady RP w Pradze. W 1991 został wicewojewodą, następnie wojewodą wrocławskim. Funkcję tę pełnił do 1992. Później przez dwa lata wykładał na Politechnice Wrocławskiej. Zajmował się także tworzeniem scenariuszy i reżyserią filmów i cykli dokumentalnych. Wspólnie z Mirosławem Spychalskim jest autorem zbioru opowiadań Opowieść heroiczna (1989) oraz filmów dokumentalnych „Gry leśne, uliczne i piwniczne” i „Czechy po pięciu latach”, „Europa Środkowa idzie na wolność”, „Metropolita Szeptycki”. W latach 2001–2007 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze. Aktualnie jest dyrektorem Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Grzegorz Majewski (1967) Absolwent politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działacz wrocławskiej opozycji lat 80. XX w., brał. m.in. udział w działaniach organizowanych przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką i Ruch Wolność i Pokój. Od lat 90. XX w. dokumentuje relacje członków środowiska dysydenckiego po obu stronach granicy. Jest współautorem książki „„Ponad granicami – historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”.

Dyskusja będzie toczyła się wokół właśnie wydanej książki zawierającej polskie i czechosłowackie dokumentu z okresu komunizmu. Dotyczą kontaktów opozycji z tego okresu, zarówno wymieniane jako listy, jak i pisane wspólnie, podczas nielegalnych spotkań na granicy, która była nazywana „granicą przyjaźni”.

Zapraszamy